اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | سه‌شنبه، ۳ مرداد ۱۳۹۶

ارتباط با ما

 

 

ارتباط با ما

معاونت برنامه ریزی و امور مالی

واحد سایت:31162291-31162239

معاونت سیما

دفتر معاونت:31162230

معاونت خبر

دفتر معاونت:31162122

تحریریه:31162128

هماهنگی خبر:31162122

پخش سیما:31162071

کانال تلگرامی:Hamadannews@

تلگرام:09180845003

پیامک: 30000812

دفتر معاونت:31162122

کانال تلگرامی: HamednIRIB_WEB@

تلگرام:09180845004

تولید سیما:31162021

تحریریه:31162128

کانال تلگرامی:

تلگرام:09180845001

پيامك:30000812

معاونت صدا

دفتر معاونت:31162581

معاونت فنی

پشتیبانی فنی:31162245

فناوری اطلاعات:31162246

تلفنخانه

31162000

34250671-5

پخش صدا:31162237

خرابی فرستنده تلویزیون و رادیو:34270370

پشتیبانی فنی:31162245

فناوری اطلاعات:31162246

روابط عمومی

تلفن گویا:162, تلفن:12-31162111

پيامك:30000812 -30000811

تولید صدا:31162082

کانال تلگرامی:radio_hamedan @

تلگرام:09180845002

پيامك:30000811

خرابی فرستنده تلویزیون و رادیو:34270370