اعیاد شعبان 96

واقعه ولادت معجزه آسای امام زمان(عج)...
تهیه شده در صدای مرکز همدان
به مناسبت...
در سال 26 هجري قمري، حضرت عباس (ع)...
به روز سوم ماه شعبان سال چهارم هجرت...

این موسیقی تصویر به مناسبت نیمه شعبان...
4:29
1:52 دقیقه
2:52