ترکیب دیدها نمایش مسطح نمایش درختی
موضوعات [ قبلی | بعدی ]
toggle
به من بگو نگو
پاسخ
۱۳۹۴/۰۹/۱۳ ۱۱:۰۶
به من بگو نگو، نمیگویم،اما...نگو نفهم که من نمیتوانم نفهمم. من میفهمم دست خودم نیست!!!

تو هرچه می خواهی باش اما...
آدم باش!!!

چقدر نشنیدن ها و نفهمیدن هااست که به این مردم  آسایش و خوشبختی بخشیده است.!!!


مگر نمیدانی بزرگترین دشمن آدمی فهم  اوست؟


پس تا می اوانی خر باش تا خوش باشی

امروزه گرسنگی فکر از گرسنگی نان فاجعه انگیز تر است..

برای خوشبخت بودن به هیچ نیاز نیست جز به نفهمیدن!

دکتر شریعتی
+1 (1 رای)