ترکیب دیدها نمایش مسطح نمایش درختی
موضوعات [ قبلی | بعدی ]
سلام
پاسخ
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ ۱۰:۲۶

معنای شکست میشوی بعد از من

سروی که نشست میشوی بعد از من

 من زنده به گور میشوم بعد از تو

تو مرده پرست میشوی بعد از من

+2 (2 آرا)