« بازگشت به رادیو محله

اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار

ترکیب دیدها نمایش مسطح نمایش درختی
موضوعات [ قبلی | بعدی ]
toggle
اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار سلیمی چاپخانه دار ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ ۱۲:۵۶
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار babak ebrahimi ۱۳۹۴/۰۵/۶ ۰۰:۵۸
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار آرزوعباسي(كارمند محله) ۱۳۹۴/۰۵/۶ ۱۵:۳۶
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار آرزوعباسي(كارمند محله) ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ ۲۳:۵۷
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار سلیمی چاپخانه دار ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ ۱۰:۲۷
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار بابک ابراهیمی ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ ۱۵:۴۲
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار سلیمی چاپخانه دار ۱۳۹۴/۰۵/۲۴ ۲۰:۵۳
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار سلیمی چاپخانه دار ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ ۲۲:۱۶
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار سلیمی چاپخانه دار ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ ۲۲:۱۹
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار سلیمی چاپخانه دار ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ ۲۲:۲۲
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار سلیمی چاپخانه دار ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ ۲۲:۴۷
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار سلیمی چاپخانه دار ۱۳۹۴/۰۶/۳ ۲۱:۳۷
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار سلیمی چاپخانه دار ۱۳۹۴/۰۶/۱۱ ۱۰:۴۸
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار سلیمی چاپخانه دار ۱۳۹۴/۰۶/۱۱ ۱۰:۵۵
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار سلیمی چاپخانه دار ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ ۱۷:۲۹
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار آرزوعباسي(كارمند محله) ۱۳۹۴/۰۶/۱۶ ۲۱:۵۷
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار سلیمی چاپخانه دار ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ ۱۱:۰۹
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار سلیمی چاپخانه دار ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ ۱۰:۵۵
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار سلیمی چاپخانه دار ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ ۰۸:۵۹
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار سلیمی چاپخانه دار ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ ۱۵:۴۰
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار کامران ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ ۰۸:۳۷
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار مدیر سایت ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ ۰۸:۳۹
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار سلیمی چاپخانه دار ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ ۰۹:۱۵
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار سلیمی چاپخانه دار ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ ۰۹:۲۳
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار کامران ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ ۰۵:۴۸
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار سلیمی چاپخانه دار ۱۳۹۴/۰۸/۳ ۲۲:۱۸
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار سلیمی چاپخانه دار ۱۳۹۴/۰۸/۵ ۲۱:۲۹
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار سلیمی چاپخانه دار ۱۳۹۴/۰۸/۵ ۲۱:۴۶
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار کامران ۱۳۹۴/۰۸/۶ ۰۶:۱۸
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار سلیمی چاپخانه دار ۱۳۹۴/۰۸/۷ ۱۰:۲۹
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار کامران ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ ۰۵:۵۵
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار سلیمی چاپخانه دار ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ ۱۱:۰۰
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار khadije khakpour ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ ۰۹:۱۶
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار کامران ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ ۰۷:۰۲
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار سلیمی چاپخانه دار ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ ۲۱:۳۴
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار Bahman ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ ۱۱:۴۸
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار Bahman ۱۳۹۴/۱۱/۱ ۰۹:۵۵
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار سلیمی چاپخانه دار ۱۳۹۴/۱۱/۵ ۱۰:۵۸
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار کامران ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ ۱۴:۴۹
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار سلیمی چاپخانه دار ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ ۰۹:۰۶
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار سلیمی چاپخانه دار ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ ۰۸:۴۱
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار سلیمی چاپخانه دار ۱۳۹۵/۰۲/۹ ۱۲:۰۳
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار سلیمی چاپخانه دار ۱۳۹۵/۰۵/۱ ۲۰:۲۸
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار khadije khakpour ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ ۱۰:۵۷
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار سلیمی چاپخانه دار ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ ۲۲:۲۶
RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار بابک ابراهیمی ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ ۱۵:۳۷
با سلام اولين صفحه ارسال شد براي تالار
متن هاي قبلي از بين رفته مدير؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
0 (0 آرا)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۰۵/۶ ۰۰:۵۸ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.
سلام آقای سلیمی ، بله مطالب قبلی تالار بخاطر آپدیت سایت از بین رفته
+2 (2 آرا)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۰۵/۶ ۱۵:۳۶ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.
سلام  اقاي  سليمي  خوشحالم  كه اينجا باز ميتونم از مطالب  خوبتون استفاده كنم راستي   چرا    حضورتون   در برنامه كمرنگ  شده؟  اون سليمي كه ميگفت از برازجان كه  شما نبوديد؟
+1 (1 رای)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۰۵/۱۴ ۲۳:۵۷ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.
سلام اقاي  ابراهيمي   من مطالب  خيلي  از دوستان كه شما   تو برنامه  قرائت مي‌فرماييد رو تو تالار نمي تونم ببينم مثلا مطالب  خانم سليمان‌زاده
+1 (1 رای)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۰۵/۱۵ ۱۰:۲۷ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.

یه روز یه استاد فلسفه میاد سر کلاس و به دانشجوهاش میگه: «امروز میخوام ازتون امتحان بگیرم ببینم درسهایی رو که تا حالا بهتون دادمو خوب یاد گرفتین یا نه…!»


بعد یه صندلی میاره و میذاره جلوی کلاس و به دانشجوها میگه: «با توجه به مطالبی که من تا به امروز بهتون درس دادم، ثابت کنید که این صندلی وجود نداره!»


دانشجوها به هم نگاه کردن و همه شروع کردن به نوشتن روی برگه.


بعد از چند لحظه یکی از دانشجوها برگه شو داد و از کلاس خارج شد.


روزی که نمره ها اعلام شده بود، بالاترین نمره رو همون دانشجو گرفته بود!


اون فقط رو برگه اش یه جمله نوشته بود: «کدوم صندلی؟»

0 (0 آرا)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ ۰۸:۲۳ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.
بیشتر اوقات زنجیرهای درونی
قویتر از زنجیرهایی هستند که از خارج  تو را مهار کرده اند.

0 (0 آرا)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۰۵/۱۷ ۰۸:۲۶ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز میشود

ولی ما اغلب چنان به درِ بسته چشم میـدوزیم که درهای باز را نمی بینیم!

0 (0 آرا)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ ۱۵:۳۷ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.
سلام ، مطالب خانم سلیمان زاده مربوط به  تالار قبل بودند ، بله حق با شماست ، در تالار فعلی دیده نمیشود
+1 (1 رای)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۰۵/۱۸ ۱۵:۴۲ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.
اقای سلیمی ممنون بخاطر مطلب زیبایی که در تالار گذاشتین و ما امروز اونو در برنامه (1394/05/18) خوندیم
+1 (1 رای)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۰۵/۲۴ ۲۰:۵۳ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.
سلام به همه همسایه ها جشن خیلی شلوغ بود و بسیار خوش گذشت 
0 (0 آرا)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ ۲۲:۱۶ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.

یادم باشد حرفی نزنم به کسی بر بخورد
نگاهی نکنم دل کسی بلرزد 
خطی ننویسم آزار دهد کسی را
که تنها دل من ؛ دل نیست

0 (0 آرا)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ ۲۲:۱۹ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.

تمام شوقم این بود
رودها را یکی پس از دیگری کنار بگذارم
و به دریا برسم
 به تو
 به عمق یک آبی بیکران
به دنبال آرامش
امــا
برایم شدی همام طوفان ناخواسته
همان طوفانی که نه راه پس میگذارد
و نه را پیش
در تو غرق شدم
و خیره به نوری که در طی فرو رفتنم
به اعماق بی کسی از من دورتر و دورتر میشد...
حال
بگذار موج، این جسم بی جان
را به ساحل ببرد...
چـرا
نامهربانی می کنی؟!

0 (0 آرا)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ ۲۲:۲۲ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.

یک شمع می تواند بدون آنکه خاموش شود


هزاران شمع دیگررا روشن کند


مثل مهربانی که هیچ وقت با


تقسیم شدن کم نمی شود


زیباست که ببینی کسی میخندد


وزیباتر اینکه بدانی خودت


باعث خنده اش شده ای.


0 (0 آرا)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ ۲۲:۲۶ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.

آهنگری با وجود رنجهای متعدد و بیماری اش عمیقا به خدا عشق می ورزید. روزری یکی از دوستانش که اعتقادی به خدا نداشت،از او پرسید
تو چگونه می توانی خدایی را که رنج و بیماری نصیبت می کند، را دوست داشته باشی؟
آهنگر سر به زیر اورد و گفت
وقتی که میخواهم وسیله آهنی بسازم،یک تکه آهن را در کوره قرار می دهم.سپس آنرا روی سندان می گذارم و می کوبم تا به شکل دلخواه درآید.اگر به صورت دلخواهم درآمد،می دانم که وسیله مفیدی خواهد بود،اگر نه آنرا کنار میگذارم.
همین موصوع باعث شده است که همیشه به درگاه خدا دعا کنم که خدایا ، مرا در کوره های رنج قرار ده ،اما کنار نگذار


0 (0 آرا)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ ۲۲:۴۷ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.

بعد از خوردن غذا بیل گیتس 5 دلار به عنوان انعام به پیش خدمت دادپیشخدمت ناراحت شد.
بیل گیتس متوجه ناراحتی پیشخدمت شد و سوال کرد : چه اتفاقی افتاده؟
پیشخدمت : من متعجب شدم ....
بخاطر اینکه در میز کناری پسر شما 50 دلار به من انعام داد درحالی که شما که پدر او هستید و پولدار ترین انسان روی زمین هستید فقط 5دلار انعام می دهید !
بیل گیتس خندید و جواب معنا داری گفت:

او پسر پولدار ترین مرد روی زمینه و من پسر یک نجار ساده ام.

0 (0 آرا)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۰۶/۳ ۲۱:۳۷ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.

سلام
ولادت امام رضا(علیه السلام) رو به همه همسایه ها تبریک میگم

0 (0 آرا)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ ۱۰:۴۸ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.

معرفی دست خط دکتر !


چیزی که تو می بینی: ∮₪₩₮£


چیزی که داروخانه می خونه : آسپیرین ۵۰۰ میلی گرم !


0 (0 آرا)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۰۶/۱۱ ۱۰:۵۵ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.

طرف ميره عروسي ميبينه همه موبايل به کمر بستن . اونم يه کاغذ لوله ميکنه ميبنده به کمرش . يکي بهش ميگه يه کاغذ گير کرده به لباست, طرف ميگه دِ نـَـه دِ اين فکسه

0 (0 آرا)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۰۶/۱۵ ۱۷:۲۹ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.

انقد هم تالار خلوت میشه

0 (0 آرا)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۰۶/۱۶ ۲۱:۵۷ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.

سلام  آقاي  سليمي   وقتي ادم مي‌بينه اينقدر   تالار  خلوته  و  متأسفانه  مطالبي از همسايگان در برنامه به  عنوان مطالب تالار  خوانده ميشه  كه نميدونم  ما چرا نمي تونيم اون مطالب  رو ببينيم كلا انگيزه از دست  ميديم ديگه؟

+1 (1 رای)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ ۱۱:۰۹ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.

سلام
27 شهریور چه روز مهمیه؟؟

0 (0 آرا)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ ۱۰:۵۵ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.

آیا میدانستید که طولانی ترین لباس عروس دنیا به طول ۱۰ متر است ؟

آیا میدانستید که روز تولد شما حداقل با ۹ میلیون نفر دیگر یکی است ؟

آیا میدانستید که جلیقه ضد گلوله، ضد آتش، برف‌پاک‌کن شیشه و چاپگرهای لیزری را زنان اختراع کردند ؟

آیا میدانستید که تمامی خرس‌های قطبی چپ ‌دست هستند ؟

آیا میدانستید که فیل ها تنها جانورانی هستند که قادر به پریدن نیستند ؟

0 (0 آرا)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ ۰۸:۵۹ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.

و یه دونه آیا میدانستید که جا مونده بود
آیا میدانستید سلیمی چاپخانه دار تنها کسی است که به تالار رادیو محله میاد و مطلب میزاره

0 (0 آرا)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ ۱۵:۴۰ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.
پس چرا پیام های من تایید نمیشه؟؟؟؟؟؟؟
0 (0 آرا)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ ۰۸:۳۷ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.
سلیمی چاپخانه دار:
پس چرا پیام های من تایید نمیشه؟؟؟؟؟؟؟سلام اقای سلیمی بچه خود همدانی
0 (0 آرا)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ ۰۸:۳۹ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.
با سلام و احترام
به محض اینکه پیام های شما رو ما می بینیم پیامهاتون تایید میشه
با تشکر
0 (0 آرا)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ ۰۹:۱۵ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.
کامران ترابی:
سلیمی چاپخانه دار:
پس چرا پیام های من تایید نمیشه؟؟؟؟؟؟؟سلام اقای سلیمی بچه خود همدانی

با سلام بله 
چطور مگه؟
0 (0 آرا)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ ۰۹:۲۳ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.
کامران ترابی:
سلیمی چاپخانه دار:
پس چرا پیام های من تایید نمیشه؟؟؟؟؟؟؟سلام اقای سلیمی بچه خود همدانی
با سلام 
بله 
چطور مگه؟؟
0 (0 آرا)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ ۰۵:۴۸ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.
هیچ همینطوری عشقی پرسیدم.راستی شما توجشن چطوری منو شناختید؟
+1 (1 رای)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۰۸/۳ ۲۲:۱۸ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.
کامران ترابی:
هیچ همینطوری عشقی پرسیدم.راستی شما توجشن چطوری منو شناختید؟


شما کدوم کامرانی؟؟؟
0 (0 آرا)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۰۸/۵ ۲۱:۲۹ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.

سلام
ما مثلا فعال تالار بودیم قرار شد تقدیر بشه 

بنویسیم رو یخ؟؟؟؟؟

0 (0 آرا)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۰۸/۵ ۲۱:۴۶ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.

بنر کربلایی هم چاپ می کنیم
در پاسخ یکی از همسایه ها

0 (0 آرا)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۰۸/۶ ۰۶:۱۸ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.
فک کنم ده بیستایی کامران هست تو رادیو همدان؟
یه نفر از من پرسید کامرانی؟یه جوون بیست بیست وپنج ساله بود.رو دوشش کیف با یه عینک.نشناختمش از بچه ها پرسیدم گفتن اقای سلیمیه.نمیدونم شمایی یانه. کامران کردابادم
+1 (1 رای)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۰۸/۷ ۱۰:۲۹ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.

کامران عزیز من شما رو با عنوان راننده پاترول می شناختم 
نمیدونستم فامیلیت چیه 
فکر کردم یکی از همسایه هاست با اسم کامران
من شما و دوستات رو یه سال ماه رمضان رفتیم امام زاده عبدا.. دیدم و از اونجا می شناختم که تو جشن دیدمت شناختم

0 (0 آرا)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ ۰۵:۵۵ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.
موفق باشی دوست خوبم
+1 (1 رای)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۰۹/۱۵ ۱۱:۰۰ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.
سلام مجدد به همه همسایه های محترم و بزرگوار بعد از حدود 10 تا 15 روز غیبت اونم بخاطر مسائل کار و شلوغی دوباره برگشتم تا کنار همسایه های عزیز باشم 
ارادتمند همه بزرگواران سلیمی چاپخانه دار
0 (0 آرا)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۰۹/۱۸ ۰۹:۱۶ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.
سلام  .جناب سلیمی. تشکر میکنم از لطف شما
 
خوشحالم که همچنان در رادیو محله فعالیت دارید

انگشتم را از چشمم برنمی دارم میترسم همه دنیا را آب ببرد ....
+1 (1 رای)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ ۰۷:۰۲ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.
دو چیز انسان را نابود میکند:
1-مشغول بودن به گذشته
2-مشغول شدن به دیگران
هر کس در گذشته بماند آینده را از دست میدهد و هر کس نگهبان رفتار دیگران باشد نصفی از آسایش و راحتی خود را از دست میدهد
بهترین انتقام درزندگی این است:
که به راه خودادامه دهید
واتفاقات بد
رافراموش کنید
به هیچکس اجازه ندهید
ازتماشای رنج شمالذت ببرد
شادبودن را سرمشق زندگی خودقراردهید.

ومسیرزندگیتان رابه زیبایی ترسیم کنید....
+1 (1 رای)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ ۲۱:۳۴ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.
ارادتمند همه همسایه ها
چه اونایی که تو تالار هستن
چه عزیزانی که دوست دارن باشن ولی نیستن
0 (0 آرا)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ ۱۰:۵۷ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.
سلام .نه نمیدونستم ولی تولد من با یکی  تو یه روزه اونم همسرمه!!!!واقعا جالب ترین اتفاق زندگیمه
0 (0 آرا)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ ۱۱:۴۸ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.
سلام داداش گلم خوبی اقای سلیمی؟
+1 (1 رای)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۱۱/۱ ۰۹:۵۵ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.
اقای سلیمی فکر کنم تو جشنها دیدمتون ولی خب به اسم میشناسمتون...به هرحال خوشحالم اینجا تشریف دارید.
بابت متن هاتونم تشکر استفاده میکنیم...
+1 (1 رای)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۱۱/۵ ۱۰:۵۸ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.

همیشه نباید حرف زدگاه باید سکوت کردحرف دل که گفتنی نیست !باید آدمش باشدکسی که با یک نگاه کردن به چشمت تا ته بغضت را بفهمد . . .چارلی چاپلین


+1 (1 رای)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ ۱۴:۴۹ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.
??آرامش به معنای آن نيست که صدايي نباشد، مشکلي وجود نداشته باشد، کار سختی پيش رو نباشد. آرامش يعني در ميان دغدغه ها، صداها، مشکلات و کار سخت، دلی آرام وجود داشته باشد و بتونی آرامشت رو تقدیم کنی به عزیزانت و اونایی که دوستشون داری.
0 (0 آرا)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ ۰۹:۰۶ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.
مطلب پزشکی

 محققان می‌گویند مصرف سیب‌زمینی سرخ کرده در طول بارداری، نوزاد را به خطر می‌اندازد. بررسی‌های آنها ثابت کرده که مصرف سیب‌زمینی سرخ کرده در دوران بارداری برای رشد جنین بسیار مضر است و منجر به کاهش وزن او در زمان تولد می‌شود. به گفته آنها آکریل آمید یک ماده شیمیایی موجود در نشاسته‌های فرآوری شده مثل سیب‌زمینی سرخ شده، نان و چیپس است و خانم‌هایی که میزان بالایی آکریل آمید مصرف می‌کنند، نوزادان کم‌وزنی به‌دنیا می‌آورند.

 در این مطالعه مشخص شد مادرانی که در دوران بارداری از این ماده استفاده کرده بودند، نوزادانشان ۱۳۲ گرم سبک‌تر از دیگر نوزادان بوده است. محققان معتقدند کاهش وزن هنگام تولد عامل خطری برای ابتلا به بسیاری از بیماری‌ها در سال‌های اولیه کودکی است و پیامدهایی همچون کاهش قد، افزایش بیماری‌های قلبی و عروقی، دیابت نوع ۲ و پوکی استخوان در طول عمر را به همراه دارد.

0 (0 آرا)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ ۰۸:۴۱ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.

ﺏ ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮﺵ ﺩﺭ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﺍﺳﺖ.ﻃﻌﻢ ﺁﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺷﯿﻤﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﺩ.ﺍﮔﺮ میﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﺩﺭﺧﺖ ﻟﯿﻤﻮ ﺩﺭ ﺣﯿﺎﻁ ﯾﺎ ﭘﺎﺳﯿﻮﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﮑﺎﺭﯾﺪ .ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮﺵ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻤﻮﺩ. ﻗﺴﻤﺖ ﮔﻮﺷت ﺁﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩ ﯾﺎ ﺁﺏ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺼﺮﻑ ﻧﻤﻮﺩ ، ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﺮﺑﺖ ﻭ ﯾﺎ ﺻﻮﺭت ﺩﯾﮕﺮ.ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺁﻥ ﺍﺛﺮﺵ ﺑﺮﺭﻭﯼ ﮐﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﻣﻮﺭﻫﺎﺳﺖ . ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﮔﯿﺎﻩ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﺠﻨﯿﻦ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺿﺪ ﻗﺎﺭﭺﻭ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﻭ ﮐﺮﻡ ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ . ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ ﺑﺎﻻ ﺭﺍ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺿﺪ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.  ﻟﯿﻤﻮ ﺗﺮﺵ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ 12 ﻧﻮﻉ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺍﺯﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺭﻭﺩﻩ ، ﺳﯿﻨﻪ ، ﭘﺮﻭﺳﺘﺎﺕ ، ﺭﯾﻪ ﻭ ﭘﺎﻧﮑﺮﺍﺱرا ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

+1 (1 رای)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۵/۰۲/۹ ۱۲:۰۳ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.
دوستان بیاین  تالار خلوته نباشه .....
0 (0 آرا)

RE: اولين ورود به تالار جديد سليمي چاپخانه دار
پاسخ
۱۳۹۵/۰۵/۱ ۲۰:۲۸ به عنوان پاسخ ارسال شد به: پیغام #{1} توسط {2}.
emoticon
0 (0 آرا)