نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فیلم سینمایی 00:00
بسته شبانه 01:30
ویژه برنامه اذان صبح 05:00
مستند 07:00
هنوز آواز می آید 08:00
خانه و زندگی 09:00
برنامه کودک 10:00
سریال 11:00
معارفی 12:00
ویژه اذان ظهر 13:15
سینمایی 13:30
کودک و نوجوان 15:00
باغ ترانه 15:30
مستند 16:00
اخبار استان 16:30
حرف آخر 17:00
سریال 18:00
اخبار استان 19:00
ویژه اذان مغرب 19:45
اخبار استان 21:30
شبانه 22:00
پرنیان 23:00