نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فیلم سینمایی 00:00
بسته شبانه 01:30
ترتیل قران 03:00
مناجات، قرآن و اذان 04:00
مستند 06:00
انیمیشن 06:45
صبح عالی (زنده) 07:00
مسابقه فرمانده 08:30
سینمایی کودک 09:00
تکرار چمن گل 10:00
اینجا بن بست نیست - تکرار 10:45
ویژه اذان ظهر 11:30
تکرار فیلم سینمایی 13:00
بهار اندیشه 14:30
گام پنجم - موسیقی (زنده) 15:00
سریال وارث 15:30
اخبار استان 16:30
چتر سفید 17:00
ویژه اذان مغرب 18:00
خانه و زندگی (زنده) 18:40
اخبار استان 19:30
مصباح 20:00
مزرعه سبز 21:00
اخبار استان 21:30
پاییزان (زنده) 22:00