نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فیلم سینمایی 00:00
بسته شبانه 01:30
ترتیل قران 03:00
مناجات امیر + اذان 04:00
تکرار سریال سام‌بونگ 05:00
مستند 06:00
انیمیشن 06:45
صبح عالی (زنده) 07:00
مسابقه فرمانده 08:00
سینمایی کودک 09:00
اقیانوس - تکرار 10:00
اینجا بن بست نیست - تکرار 10:45
تکرار فیلم سینمایی 11:30
ویژه اذان ظهر 13:00
سپاه 13:30
مادستان 14:00
گام پنجم - موسیقی (زنده) 15:00
افسانه سامبونگ 15:30
اخبار استان 16:30
چتر سفید 17:00
خانه و زندگی (زنده) 17:45
سریال ناخونک 18:30
گفتگوی خبری 19:45
پرنیان 20:00
ویژه اذان مغرب 20:30
مزرعه سبز 21:00
اخبار استان 21:30
شبهای هگمتانه (زنده) 22:00
روستای من 23:00