نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فیلم سینمایی 00:00
بسته شبانه 01:30
ترتیل قران 03:00
مناجات، اذان و سخنرانی 03:45
صبح عالی (زنده) 07:00
سریال 08:30
خانه و زندگی 10:00
بچه ها بیاین تماشا 11:00
مثبت ملایر (تکرار) 11:30
ویژه اذان ظهر 12:00
تکرار فیلم سینمایی 12:30
مستند 14:00
باغ ترانه 15:00
سریال خوش نشین‌ها 15:30
اخبار استان 16:30
کارنامه صد 17:00
ویژه برنامه اذان مغرب 18:00
نیمکت (ویژه نوجوانان) 18:30
اخبار استان 19:00
اینجا بن بست نیست 19:30
باغ ترانه - تکرار 21:00
اخبار استان 21:30
شوچره (زنده) 22:00
همدان توسعه (تکرار) 23:00