نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
بسته شبانه 01:30
مناجات، قرآن و اذان 04:00
خانه و زندگی 10:00
ویژه اذان ظهر 12:45
اخبار استان 18:30
اخبار استان 21:30
شبانه 22:00