نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ترکیبی نمایشی 01:00
تکرار خنده بازار 01:30
ترتیل قران 05:00
ویژه اذان صبح 06:00
سریال پایتخت 06:15
مستند 07:15
تکرار سریال مرز خوشبختی 08:00
عروسکی داستانهای الوند 10:30
جشنواره سینمایی کودک 11:00
عروسکی داستانهای الوند 17:15
تکرار سریال پایتخت 17:45
تکرار سیزده خانه 19:00
ویژه برنامه اذان مغرب 19:45
سریال 20:00