نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
بسته شبانه 01:30
ویژه اذان صبح 04:45
ترتیل قران 05:00
معرفی استانها 06:00
انیمیشن 06:45
برنامه تامینی 07:00
امروز (زنده) 07:30
مادستان 08:30
چمن گل 09:00
سینمایی کودک 09:30
در شهر (تکرار) 10:15
نیمرخ (تکرار) 10:30
ویژه اذان ظهر 12:00
برنامه تامینی 12:30
مستند 13:15
فیلم سینمایی - تکرار 13:45
گام پنجم - موسیقی (زنده) 15:00
تکرار شبانه 15:30
اخبار استان 16:30
چمن گل - تکرار 17:00
ویژه برنامه اذان مغرب 17:30
تکرار امروز 17:45
حرف آخر 18:15
20 دقیقه 18:45
اخبار استان 19:30
گفتگوی خبری 19:45
شاید برای شما هم اتفاق بیافتد 20:00
رو به پاکی (مواد مخدر) 21:00
اخبار استان 21:30
مشارکتی 21:45
مستند 22:00
سینماتوگراف 23:30