نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی 00:00
تکرار سریال پشت کنکوریها 01:30
تکرار سخنرانی تولیدی 02:15
تکرار مستند اهل ایمان 02:45
ترتیل قران 04:30
سخنرانی مذهبی 05:30
آفرینش 06:00
خانواده دکتر ارنست 06:45
سریال پشت کنکوریها 07:45
انیمیشن 09:30
تکرار سریال تنهایی لیلا 12:00
سخنرانی تولیدی 12:45
یادگیری برتر 17:15
سابقون 18:00
اخبار استان 19:30
سریال تنهایی لیلا 21:00
مستند اهل ایمان 21:45
اخبار استان 22:30