نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فیلم سینمایی 00:00
بسته شبانه 01:30
ماه عاشقی 03:30
ترتیل قران 04:30
مستند 06:00
انیمیشن 06:45
تکرار سریال سر دلبران 07:00
سخنرانی 08:00
سینمایی کودک 09:00
مستند 10:00
خانه و زندگی 10:45
تکرار فیلم سینمایی 11:30
ویژه اذان ظهر 13:00
نماز جمعه شهرستانها (تکرار) 13:30
همدان توسعه 14:00
گام پنجم - موسیقی (زنده) 15:00
حرف آخر 15:30
رو به پاکی (مواد مخدر) 16:00
اخبار استان 16:30
خانه و زندگی (زنده) 17:00
اخبار استان 19:30
ویژه برنامه اذان مغرب 20:00
سریال سر دلبران 20:30
اخبار استان 21:30
جشن رمضان (زنده) 22:00
مستند 23:00