نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سینمایی 00:00
بسته شبانه 01:30
ویژه اذان صبح 04:00
ترتیل قران 04:30
عترت عشق 06:00
سریال میخک 06:30
تکرار ندای آدینه 08:30
سینمایی کودک 09:00
همدان 2018 (تکرار) 10:00
تکرار سریال پشت کوههای بلند 12:00
عترت عشق 12:45
ویژه اذان ظهر 13:15
نماز جمعه شهرستانها 13:40
تکرار شبانه 14:00
فیلم سینمایی 15:00
چمن گل 16:45
حرف آخر 18:30
20 دقیقه 19:00
اخبار استان 19:30
سریال پشت کوههای بلند 19:45
ویژه برنامه اذان مغرب 20:45
مشارکتی 22:15
اخبار استان 22:30
تکرار حمکتانه 23:00