نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فیلم سینمایی 00:00
بسته شبانه 01:30
ویژه اذان صبح 04:00
ترتیل قران 04:30
مستند 06:00
انیمیشن 06:45
صبح عالی (زنده) 07:00
تکرار جوان 08:00
سینمایی کودک 09:00
چمن گل - تکرار 10:00
اینجا بن بست نیست 10:45
تکرار فیلم سینمایی 11:30
ویژه اذان ظهر 13:00
شعار سال 13:30
آندم که شب شود (تکرار) 14:00
گام پنجم - موسیقی (زنده) 15:00
افسانه سامبونگ 15:30
اخبار استان 16:30
چمن گل 17:00
اینجا بن بست نیست 17:45
مسابقه تلفنی رنج و گنج (زنده) 18:30
20 دقیقه (ورزشی) 19:00
گفتگوی خبری 19:45
ندای آدینه 20:00
ویژه اذان مغرب 20:30
اخبار استان 21:30
شبانه(زنده) 22:00
همدان توسعه (زنده) 23:00