نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
بسته شبانه 01:00
ترتیل قران 04:30
ویژه اذان صبح 05:30
معرفی استانها 06:00
سریال امپراطوری دریا 06:30
امروز (زنده) 07:00
برنامه تامینی 08:00
نماز جمعه شهرستانها (تکرار) 08:30
تکرار چهار در ده (ورزشی) 09:30
20 دقیقه (تکرار) 10:30
ویژه اذان ظهر 12:00
تکرار سریال 12:30
فیلم سینمایی 13:45
گام پنجم - موسیقی (زنده) 15:00
تکرار شبانه 15:30
اخبار استان 16:30
ویژه برنامه اذان مغرب 17:30
مسابقه تلفنی (زنده) 17:45
حرف آخر 18:00
نیمرخ 18:30
اخبار استان 19:30
گفتگوی خبری 19:45
فانوس (زنده) 20:00
حال ایران من 21:00
اخبار استان 21:30
در شهر 21:45
سریال تا صبح 23:00