نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
فیلم سینمایی 00:00
بسته شبانه 01:30
ترتیل قران 04:00
مناجات، قرآن و اذان 05:00
مستند ویژه دهه فجر 06:00
انیمیشن 06:45
صبح عالی (زنده) 07:00
تکرار لیمو ترش 08:15
تکرار سریال 08:30
سینمایی کودک 09:30
ویژه اذان ظهر 11:30
تکرار فیلم سینمایی 13:00
مستند ویژه دهه فجر - تکرار 14:15
گام پنجم - موسیقی (زنده) 15:00
سریال 15:30
اخبار استان 16:30
مشتاقانه (تکرار) 17:30
ویژه اذان مغرب 18:00
هشتک ملت قوی 18:30
اخبار استان 19:30
انتخابات 21:00
اخبار استان 21:30
شوچره (زنده) 22:00
همدان توسعه (انتخاباتی) 23:00