نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
تکرار فیلم سینمایی 00:45
مستند - تکرار 01:00
اقیانوس 02:00
فیلم سینمایی - تکرار 03:00
ترتیل قران 04:00
ویژه اذان صبح 05:00
مستند 06:00
طنز پیشگان 06:40
تکرار شبانه 08:00
سینمایی کودک 09:00
چمن گل - تکرار 10:00
تکرار هفت اورنگ 11:30
ویژه اذان ظهر 12:15
روستای من - تکرار 14:00
گام پنجم - موسیقی (زنده) 15:00
اخبار استان 16:30
چمن گل 17:00
خانواده 18:15
ویژه برنامه اذان مغرب 18:30
ورزش 19:00
اخبار استان 19:30
گفتگوی خبری 19:45
اینک بهار - زنده 20:00
اخبار استان 21:30
اینک بهار - زنده (ویژه تحویل سال) 22:00