نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر استان 12:00
مشق عشق 12:05
تمنای دل (ویژه اذان ظهر) 12:30
خبر سراسری 14:00
مردان پارسی 15:05
آهنگ خانه 15:30
خبر استان 16:00
سیاه سفید خاکستری 18:10
ماوشان عصرگاهی 19:40
خبر سراسری 21:00
نمایش 22:20
سرزمین افسانه ها 23:00
آوای کتاب 23:30
خبر سراسری چهارشنبه 00:00
پرسمان دینی چهارشنبه 02:00
پند سر دندانه چهارشنبه 02:30