نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
بر کرانه نور 02:00
نشانی آفتاب 03:00
مجله سحرگاهی 03:25
سجاده(ویژه اذان صبح) 04:30
قرآن، اذان، نماز و مناجات 05:00
دعای عهد 05:15
پرسمان دینی 06:00
یک جرعه عاشقی 06:30
جشن بندگی 06:40
تاریخ اسلام 06:45
خبر سراسری 07:00
صبح الوند 07:15
عیدانه 07:25
خبر سراسری 08:00
دریچه 08:40
باغ زندگی 09:00
رادیو محله (زنده) 10:00
دال خنده (تکرار) 11:00
جبروت 12:00
رادیو جدول 12:05
تمنای دل (ویژه اذان ظهر) 12:35
قرآن، اذان و مناجات 13:15
افق روشن 13:30
خبر سراسری 14:00
ادبستان 14:30
نوروز پرهیزگاران 15:00
مصلای آدینه 15:00
خبر استان 16:00
صدای روستا 16:30
نقاشی عشق 16:50
جوانان سلام 17:00
شهد بندگی 17:20
موج مهربانی 17:30
پروانه های شاد 17:40
قند و عسل 18:05
موج مهربانی (زنده) 18:30
دریچه (بازپخش) 19:30
سور و سات 20:00
اقیانوسی آرام 20:30
ویژه اذان مغرب 20:40
خبر سراسری 21:00
دال خنده 21:30
نمایش 22:30
آهنگ خانه 23:00
آوای کتاب 23:30