نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
نمایش 02:00
روایت خوبان (تکرار) 02:30
مجله سحرگاهی 03:30
ادبستان 03:40
از میان گفته ها 04:10
طنز 04:40
کیمیای سعادت 04:55
سجاده 05:20
قرآن، اذان، نماز و مناجات 05:55
تالان 06:15
فصل رویش 06:45
خبر سراسری 07:00
صبح الوند 07:10
خبر سراسری 08:00
دریچه(زنده) 08:40
باغ زندگی(زنده) 09:00
خبر استان 10:00
رادیو محله (زنده) 10:05
سور و سات - تکرار 11:00
روزشمار انقلاب 11:30
تمنای دل 11:50
قرآن، اذان و مناجات 12:20
رادیو شهر(زنده) 12:30
خبر استان 13:00
خانه ملت 13:05
خبر سراسری 14:00
یک جرعه عاشقی 14:45
گام پنجم - سیما (زنده) 15:00
سیاه سفید خاکستری 15:30
خبر استان 16:00
موج مهربانی (زنده) 16:30
رادیو شهر(زنده) 17:30
قرآن، اذان و مناجات 17:50
مجله هنری 18:05
دال خنده 18:30
جوانان سلام (زنده) 19:00
شبی از شبها (زنده) 20:00
خبر سراسری 21:00
چهل بهار 21:30
نمایش 22:00
قند پارسی 22:45
آندم که شب شود (سیما) 23:00