نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
نمایش 02:00
روایت خوبان (تکرار) 02:15
مجله سحرگاهی 02:45
گلستان ادب 03:25
از میان گفته ها 04:00
طنز 04:30
کیمیای سعادت 04:40
سجاده 05:10
قرآن، اذان، نماز و مناجات 05:35
دعای عهد 05:50
تالان 06:15
شهر قصه ها 06:45
خبر سراسری 07:00
صبح الوند 07:10
خبر سراسری 08:00
دریچه(زنده) 08:40
باغ زندگی(زنده) 09:00
خبر استان 10:00
رادیو محله (زنده) 10:05
فصل شکفتن (تکرار) 11:00
تمنای دل 11:50
قرآن، اذان و مناجات 12:25
رادیو شهر(زنده) 12:30
خبر استان 13:00
مصلای آدینه 13:05
خبر سراسری 14:00
یک جرعه عاشقی 14:45
گام پنجم - سیما (زنده) 15:00
صدای روستا 15:30
خبر استان 16:00
موج مهربانی (زنده) 16:30
قرآن و زندگی(تکرار) 17:45
رادیو شهر 17:55
رادیو جدول 18:00
قرآن، اذان و مناجات 18:10
صدای صحنه 18:30
جوانان سلام (زنده) 19:00
شبی از شبها (زنده) 20:00
خبر سراسری 21:00
صف اول 21:30
نمایش 22:00
قند پارسی 22:45
آهنگ خانه 23:00
آوای کتاب 23:30