سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | سه‌شنبه، ۳۱ فروردین ۱۴۰۰

آثار و تبعات فتنه 88 - افزایش فشارها و تشدید تحریم‌ها - صفحه نمایش تولیدات فضای مجازی

 

 

آثار و تبعات فتنه 88 - افزایش فشارها و تشدید تحریم‌ها

دانلود

یکی از پیامهای فتنه 88 برای آمریکا و غرب این بود که می توان با فشار بیشتر ، شرایط ایران را بی ثبات و به براندازان برای تزلزل نظام کمک کرد.