محتوا با برچسب تاریخ.

تقویم روز

تقویم روز


ازدید قرآن یکی از مهمترین موضوعاتی که باید به بررسی وتحقیق پیرامون آن پرداخت تاریخ می باشد. وجود آیات بسیاردرقرآن که انسان را به مطالعه ونظردرتاریخ فرامی خواند دال بر اهتمام ویژه قرآن کریم بر اهمیت تاریخ است.

در باره تاریخ و اهمیت مطالعه آن و تفکر در حالات گذشتگان، در آیات و روایات فراوان سفارش شده است؛ چرا که مطالعه و تفکر در تاریخ و سرگذشت پیشینیان باعث عبرت و درس گرفتن از راه و رسم آنان برای ترسیم برنامه های آینده خواهد بود. این موضوع به ویژه در سخنان امام علی (ع) برجستگی خاصی دارد.

برنامه تقویم روز عنوان برنامه ای که در رادیو همدان تهیه و پخش می شود .در این برنامه که هر روز صبح پخش می شود به بیان رویدادهای آن روز می پردازد.

Loading the player...
عوامل تولید:

 

تهیه کننده:محمد مهدی دادفرما

نویسنده:محبوبه عباسی آذر

گویندگان:راحله مستجیر-عاطفه متقی

 

تاریخ تولید: 1393
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.