سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

نمایش محتوای آرشیو صدا

 

 

محتوا با برچسب روزشمار.

مجموعه روزشمار انقلاب

مجموعه روزشمار انقلاب


 

این مجموعه شامل 66 برنامه است که به وقایع اتفاق افتاده در همدان طی ایام نزدیک به پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته است.

در این برنامه های کوتاه، استاد «مومن»، محقق و تاریخ شناس سازمان اسناد استان همدان اتفاقات مرتبط با انقلاب را در بازه زمانی 19 آذر 1357 تا 26 بهمن 1357 بر می شمارد.

  

برای شنیدن این مجموعه جذاب کلیک کنید

 

 

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


دهم-بهمن111.jpg

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


enghelab_semnan_university_21773.jpg

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


روز شمار انقلاب - 1357/11/19

روز شمار انقلاب - 1357/11/19


Loading the player...

روز شمار انقلاب

وقایع اتفاق افتاده در تاریخ 19 بهمن 1357 در همدان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


روز شمار انقلاب - 1357/11/26

روز شمار انقلاب - 1357/11/26


Loading the player...

روز شمار انقلاب

وقایع اتفاق افتاده در تاریخ 26 بهمن 1357 در همدان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


روز شمار انقلاب - 1357/11/25

روز شمار انقلاب - 1357/11/25


Loading the player...

روز شمار انقلاب

وقایع اتفاق افتاده در تاریخ 25 بهمن 1357 در همدان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


روز شمار انقلاب - 1357/11/24

روز شمار انقلاب - 1357/11/24


Loading the player...

روز شمار انقلاب

وقایع اتفاق افتاده در تاریخ 24 بهمن 1357 در همدان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


روز شمار انقلاب - 1357/11/23

روز شمار انقلاب - 1357/11/23


Loading the player...

روز شمار انقلاب

وقایع اتفاق افتاده در تاریخ 23 بهمن 1357 در همدان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


روز شمار انقلاب - 1357/11/22

روز شمار انقلاب - 1357/11/22


Loading the player...

روز شمار انقلاب

وقایع اتفاق افتاده در تاریخ 22 بهمن 1357 در همدان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


روز شمار انقلاب - 1357/11/21

روز شمار انقلاب - 1357/11/21


Loading the player...

روز شمار انقلاب

وقایع اتفاق افتاده در تاریخ 21 بهمن 1357 در همدان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


روز شمار انقلاب - 1357/11/20

روز شمار انقلاب - 1357/11/20


Loading the player...

روز شمار انقلاب

وقایع اتفاق افتاده در تاریخ 20 بهمن 1357 در همدان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


روز شمار انقلاب - 1357/11/18

روز شمار انقلاب - 1357/11/18


Loading the player...

روز شمار انقلاب

وقایع اتفاق افتاده در تاریخ 18 بهمن 1357 در همدان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


روز شمار انقلاب - 1357/11/17

روز شمار انقلاب - 1357/11/17


Loading the player...

روز شمار انقلاب

وقایع اتفاق افتاده در تاریخ 17 بهمن 1357 در همدان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


روز شمار انقلاب - 1357/11/16

روز شمار انقلاب - 1357/11/16


Loading the player...

روز شمار انقلاب

وقایع اتفاق افتاده در تاریخ 16 بهمن 1357 در همدان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


روز شمار انقلاب - 1357/11/15

روز شمار انقلاب - 1357/11/15


Loading the player...

روز شمار انقلاب

وقایع اتفاق افتاده در تاریخ 15 بهمن 1357 در همدان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


روز شمار انقلاب - 1357/9/23

روز شمار انقلاب - 1357/9/23


Loading the player...

روز شمار انقلاب

وقایع اتفاق افتاده در تاریخ 23 آذر 1357 در همدان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


روز شمار انقلاب - 1357/11/14

روز شمار انقلاب - 1357/11/14


Loading the player...

روز شمار انقلاب

وقایع اتفاق افتاده در تاریخ 14 بهمن 1357 در همدان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


روز شمار انقلاب - 1357/11/13

روز شمار انقلاب - 1357/11/13


Loading the player...

روز شمار انقلاب

وقایع اتفاق افتاده در تاریخ 13 بهمن 1357 در همدان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


روز شمار انقلاب - 1357/11/12

روز شمار انقلاب - 1357/11/12


Loading the player...

روز شمار انقلاب

وقایع اتفاق افتاده در تاریخ 12 بهمن 1357 در همدان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


روز شمار انقلاب - 1357/11/11

روز شمار انقلاب - 1357/11/11


Loading the player...

روز شمار انقلاب

وقایع اتفاق افتاده در تاریخ 11 بهمن 1357 در همدان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


تازه‌های پخش

محتوا با برچسب روزشمار.