سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲ تیر ۱۴۰۰

نمایش محتوای آرشیو سیما

 

 

همدان توسعه

همدان توسعه


همدان توسعه برنامه‌ای گفتگومحور است که با هدف واکاوی موضوعات و چالش‌های مرتبط با توسعه در استان همدان، به صورت هفتگی و به مدت یکساعت در روزهای دوشنبه ساعت 15:30 به روی آنتن زنده می رود. میهمانان این برنامه شامل مدیران ارشد دستگاه‌های دولتی ملی و استانی ، اساتید و اندیشمندان دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، نخبگان، فعالان بخش خصوصی و کارآفرینان می باشد. رویکرد این برنامه اغلب با گرایشات اقتصادی همراه است و در سال جاری جهش تولید را به عنوان رکن اصلی برنامه سازی مورد توجه قرار داده است.

Loading the player...
سال تولید: 1399
عوامل تولید:

تهیه کننده : محمدرضا اوقانی
کارگردان استودیو : سجاد گودرزی
پژوهش : سید حسن رضویان،  محمدرضا اوقانی، نجیبه سادات موسوی
تدوین : سعید آقا علی
دستیاررتهیه : مجید بابالو
اجرا : سید محمد حسن رضویان، نجیبه سادات موسوی، پیام شکوهی
تدوین : سعید آقا علی
فضای مجازی :  سید حسن رضویان، محمدرضا اوقانی
تصویر برداران استودیو: اعظم رشادی، حسام ثمری، حامد بابایی

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 1.0 stars out of 5.


همدان توسعه 1399.09.24

همدان توسعه 1399.09.24


انجام بهینه فعالیت های عمرانی در سطح استان ، با توجه به گستردگی و پیچیدگی های خاص خود ، نیازمند برنامه ریزی دقیق ، مدیریت موثر و نظارت مستمر بر آنها است . معاونت امور عمرانی استانداری ، عالی ترین مرجعی است که عهده دار وظایف فوق است. اهمیت در پیش گرفتن روش هایی که بتواند پروژه ها را سریع تر و با کیفیت بیشتر و هزینه کمتر به پایان رساند ، به حدی است که اگر پروژهای عظیم ، چند ماه زودتر یا دیرتر به بهره برداری برسند ، می تواند تاثیر بسزایی در صرفه جویی یا اتلاف منابع ملی و حتی استمرار یا تعطیلی کامل پروژه ها داشته باشد.

هم اکنون که در آستانه تدوین بودجه سال 1400 در مجلس شورای اسلامی هستیم و قرار است بودجه ای غیر نفتی و متکی بر سایر درآمدها تنظیم گردد که لاجرم سطح بودجه عمرانی کشور را  نیز کاهش می دهد ، سهم بودجه عمرانی استان چقدر است و چه پروژه هایی را در بر می گیرد؟ چه نسبتی با درآمدهای استانی دارد ؟ آیا این میزان ، منجر به تحولات اساسی در ایجاد زیرساخت ها و شکوفایی اقتصادی در سالیان بعد خواهد شد ؟ چگونه می توان در این مسیر ، با الویت بندی پروژه ها ، بیشترین بهره وری را از منابع محدود ایجاد کرد؟

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


056f7aed-fffe-43c0-a6f9-c9def5a3768b.jpg

وضعیت پروژه های عمرانی استان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


همدان توسعه 1399.09.17

همدان توسعه 1399.09.17


موضوع: چالشهای تحقیق و توسعه

موفقیت روزافزون علم در شناخت قوانین و رموز نظام خلقت ، با تکیه بر خلاقیت‌ها و قدرت شگرف اندیشه انسان ، صورت گرفته و تمدن نوینی را برای بشریت به ارمغان آورده است. این تمدن نوظهور ، باعث ایجاد خواسته‌ها ، نیازها، اندیشه‌ها و مسائل و مشکلات جدیدی است که به نوبه خود باز هم توسعه علم و اندیشه را طلب می کند.

در این مسیر، اندیشه‌های ژرف در قالب پژوهش‌های بنیادین متجلی گردیده و دستمایه انجام پژوهش‌های کاربردی می‌شوند تا خواسته‌ها و نیازها را پاسخ گویند و راه‌حل‌های بهتر و بیشتری برای مسائل و  مشکلات جوامع بشری بیابند و همین جاست که نقش موثر و سهم بسزای بخش تحقیقات در روند تحولات جوامع ، اعم از فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آشکار می‌شود.‌ از این رو می‌توان گفت که بین پیشرفت پژوهش ها و توسعه فراگیر و پایدار هر کشور، ارتباط مستقیمی برقرار است.

اما در کشور ما ، علیرغم اذعان همه مسئولان و تصمیم گیرندگان ، نسبت به اهمیت مقوله پژوهش و موفقیت های درخشان در بعضی شاخه های علمی و فناوری ، این حوزه همچنان با دشواری‌های ساختاری و عملکردی فراوانی مواجه است. همدان توسعه این بار با ارزیابی میزان اثرگذاری پژوهش ها در حل مشکلات روز جامعه ، به بررسی چالش ها و راهکارهای پیش رو خواهد پرداخت.

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


47bd1623-5309-477d-b6da-47d525095fcb.jpg

موضوع: چالشهای تحقیق و توسعه

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ایسوا 1399.09.01

ایسوا 1399.09.01


دانلود

موضوع : زباله گردی

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


screenshot (2)-295.jpg

موضوع : زباله گردی

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


همدان توسعه 1399.08.26

همدان توسعه 1399.08.26


دانلود

موضوع: بررسی کارآمدی تسهیلات بانکی در جهش تولید
 

میهمان استدیو : محمد طوماسی ( دبیر شورای عالی بانک های استان همدان)

میهمان تلفنی : ظاهر پورمجاهد ( معاون اقتصادی استاندار همدان)

معرفی: تحقق جهش تولید، وابسته به تکمیل فرآیندی چند بخشی است که مسیر تولید را در جهت رشد و رونق هدایت می کند. یکی از مهمترین این بخش ها، پشتیبانی همه جانبه سیستم بانکی برای تامین سرمایه گذاری ثابت و درگردش تولیدکنندگان است .

موضوع مهم آن است که اگر جهش تولید برنامه میان مدت و بلند مدت اقتصاد کشور است، نظام بانکی تا چه حد توانسته هم راستا با موضوع شده و با کاهش سود انتظاری خود به هدایت سرمایه ها برای استمرار و گسترش فعالیت واحدهای تولیدی اقدام نماید.

 از سوی دیگر هم اکنون دغدغه تولیدکنندگان، لطمات مالی ناشی از بحران کرونا و نحوه جبران آن است و تبعا انتظار دارند تامین مالی ارزانتری با کمترین هزینه از طرف نظام بانکی و در جهت جهش تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدها صورت پذیرد.

این برنامه به بررسی وضعیت فعلی پرداخت تسهیلات جهش تولید در استان پرداخته و میزان کارآمدی، مزایا و چالش های آن را مورد واکاوی قرار داده است.

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.

screenshot (2)-290.jpg

موضوع: بررسی کارآمدی تسهیلات بانکی در جهش تولید

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


همدان توسعه 1399.08.12

همدان توسعه 1399.08.12


دانلود

موضوع : تحقیقات هدفمند و تدوین سند علم و فناوری و نوآوری استان همدان

میهمان : دکتر روح اله سهرابی (مجری تدوین سند نوآوری) - دکتر محمدعلی زلفی گل ( پژوهشگر)

معرفی برنامه : در عصــر حاکمیــت توســعه دانــش بنیــان ، کشــورهایی مــی تواننــد در رونــد توســعه، جایگاهـی شایسـته یابنـد کـه بـه ابـزار علـم و فنـاوری مجهـز شـده باشـند.
 توجـه بـه نیازهـا و مقتضیـات منطقـه ای ، مسـئله ای بسـیار حیاتـی و اثرگـذار در مسـیر دسـتیابی بـه توسـعه اسـت. ازاینـرو، امـروزه یکـی از شـاخص هـا و معیـار هـای توسـعه یافتگـی، میـزان انطبـاق برنامـه هـای اجرائـی بـا مطالعـات آمایشـی مـی باشـد.

 در ایـن میـان بـا توجـه بـه نقـش علـم و فنـاوری در توسـعه ، آمایـش آن بـه صـورت برجسـته مـورد توجـه قـرار گرفتـه و برنامـه ریـزی و هدایـت اثربخـش بـرای توسـعه علـم و فنـاوری، منـوط بـه نتایـج مطالعـات آمایشـی شـده اسـت.

هــم اکنــون در راســتای هماهنــگ ســازی نظــام علمــی و فنــاوری اســتان بــا مقتضیــات، نیازهــا و مزیــت هــای منطقــه ای،  ســند آمایــش علــم و فنــاوری اســتان همدان بــه مثابــه نقشــه راه توســعه تحقیقـات علمـی و فنـاوری در حال تدوین است.

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

b3ee910d-db34-4c50-a191-561001c0e824.jpg

موضوع : تحقیقات هدفمند و تدوین سند علم و فناوری و نوآوری استان همدان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


+تولید 1399.08.08

+تولید 1399.08.08


دانلود

ویژه سال جهش تولید

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


screenshot (1)-320.jpg

ویژه سال جهش تولید

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


همدان توسعه 1399.08.05

همدان توسعه 1399.08.05


دانلود

موضوع : پدافند غیرعامل و نقش آن در تاب آوری دربرابر تهدیدات نوین

میهمان : حمید پورحسینی (مدیرکل پدافند غیرعامل استان همدان)

میهمان تلفنی: سردار مهدی فرجی (جانشین قرارگاه پدافند زیستی استان همدان)

با ظهور تهدیدات نوینی همچون تهدیدات زیستی ، سایبری ، الکترونیکی و غیره ، جنگهای حال و آینده بشر بسیار متفاوت شده است. تهدیداتی که هم از طرف طبیعت و هم از طرف دشمنان اعمال می شود. مثلا شیوع ویروس کرونا به عنوان یک تهدید زیستی و یا حملات سایبری به زیرساخت های صنعتی کشور ، بر این واقعیت مهر تایید زد که دیگر نمیتوان صرفا امنیت یک کشور را با ابزارهای دفاعی کلاسیک تامین کرد بلکه ساختارهای خاصی لازم است تا بتوان در برابر این تهدیدات نو واکنش نشان داد.

سازمان پدافند غیرعامل کشور یکی از این ساختارهاست که به عنوان نهادی مدرن ، مفاهیم دفاع را با سیرتحول فناورانه همراه می سازد. وظیفه اصلی سازمان پدافند غیرعامل کشور جلوگیری از غافلگیری در برابر تهدیدات است و این امری راهبردی، سنگین و حساس است.  این سازمان باید از پویایی و کارایی لازم در ارائه راهکارهای مقابله با تهدیدات نوین برخوردار بوده و باید  پس از مشخص کردن اولویتها ، در کوتاه ترین زمان ، توان اصلی مجموعه اجرایی کشور را در همان جهت سازماندهی کند.

این قسمت از برنامه ی "همدان توسعه"  به بررسی میزان نهادینه شدن پدافند غیرعامل در استان و تاثیر آن در افزایش تاب آوری جامعه در برابر تهدیدات پرداخته است.

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

image_2020_10_27-10_13_19_340_eGV.jpg

موضوع : پدافند غیرعامل و نقش آن در تاب آوری دربرابر تهدیدات نوین

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


screenshot (2)-273.jpg

با حضور حمید پورحسین : مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


همدان توسعه 1399.07.14

همدان توسعه 1399.07.14


دانلود

موضوع : بررسی روند توسعه ارتباطات مجازی در دوران پساکرونا و چالش های آن

میهمان برنامه: مجتبی ساکی (مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان همدان)

میهمان تلفنی: محمدعلی گُرزین(مدیرعامل شرکت مخابرات منطقه همدان)

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.


9f3ab76d-9ad4-491b-b7e9-1e95249784f6.jpg

موضوع : بررسی روند توسعه ارتباطات مجازی در دوران پساکرونا و چالش های آن

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


76e9c065-a63d-4b36-88ee-d73ef5c84a12-1.jpg

واکاوی موضوعات و چالش‌های مرتبط با توسعه استان همدان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


+تولید 1399.07.10

+تولید 1399.07.10


دانلود

ویژه جهش تولید

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.