سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

نمایش محتوای آرشیو سیما

 

 

محتوا با برچسب خیاطی.

روشنا1399/10/03

روشنا1399/10/03


دانلود

برنامه ای با ساختار مستند گزارشی که در هر قسمت به معرفی زنان و افراد موفق و کارآفرین می پردازد در این قسمت سکینه شکری کارآفرین معلول روستایی معرفی میشود

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

روشنا.jpg

زنان کار آفرین

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


خانه و زندگی 1399.09.26

خانه و زندگی 1399.09.26


موضوع : بیماری آلزایمر

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


11-49.jpg

موضوع : بیماری آلزایمر

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


خانه و زندگی 1399.09.24

خانه و زندگی 1399.09.24


برنامه خانواده

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


11-33.jpg

برنامه خانواده

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


خانه و زندگی 1399.09.22

خانه و زندگی 1399.09.22


موضوع : دخالت در زندگی دیگران

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


11-15.jpg

موضوع : دخالت در زندگی دیگران

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


خانه و زندگی 1399.09.15

خانه و زندگی 1399.09.15


 بیماریهای قلب

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 4.0 stars out of 5.


3-8.png

موضوع : بیماریهای قلب

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


خانه و زندگی 1399.09.08

خانه و زندگی 1399.09.08


دانلود

برنامه خانواده

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


3-1.png

برنامه خانواده

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


خانه و زندگی 1399.09.05

خانه و زندگی 1399.09.05


دانلود

بسیج و کارآفرینی

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 4.0 stars out of 5.

screenshot (12)-28.jpg

بسیج و کارآفرینی

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


خانه و زندگی 1399.08.24

خانه و زندگی 1399.08.24


دانلود

موضوع: روز کتاب و کتابخوانی

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


screenshot (8)-71.jpg

موضوع: روز کتاب و کتابخوانی

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


خانه و زندگی 1399.08.19

خانه و زندگی 1399.08.19


دانلود

موضوع : مشکلات پوستی در زمان کرونا

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


screenshot (7)-85.jpg

موضوع : مشکلات پوستی در زمان کرونا

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


خانه و زندگی 1399.08.07

خانه و زندگی 1399.08.07


دانلود

موضوع: خانواده ایده آل

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


screenshot (2)-275.jpg

موضوع: خانواده ایده آل

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.