سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

نمایش محتوای آرشیو سیما

 

 

محتوا با برچسب روشنا.

روشنا 1399/12/27

روشنا 1399/12/27


دانلود

این برنامه دارای ساختار مستند گزارشی با رویکرد اطلاع/تبلیغی می باشد که در هر برنامه به معرفی بانوان موفق پرداخته میشود.در این برنامه به ممعرفی بانوی موفق در زمینه نویسندگی به نام مرضیه یزدی پرداخته میشود.

رای شما
میانگین (2 آرا)
The average rating is 1.5 stars out of 5.


صب-261.jpg

بانوان موفق

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


روشنا 1399/12/20

روشنا 1399/12/20


دانلود

در این برنامه به معرفی مریم بربط بانوی موفق جودوکار از زبان خود و دوستان و خانواده پرداخته شد.عوامل ندارد.

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


صب-227.jpg

در این برنامه به معرفی مریم بربط بانوی موفق جودوکار از زبان خود و دوستان و خانواده پرداخته شد.عوامل ندارد.

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


روشنا 1399/12/07

روشنا 1399/12/07


دانلود

روشنا

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


شهروند-2.jpg

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


روشنا 1399/11/15

روشنا 1399/11/15


دانلود

روشنا با ساختار مستند گزارشی این قسمت در رابطه با بانوی کار آفرین در حوزه قالیبافی و تولید صنایع دستی و آموزش این هنر

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


صب-125.jpg

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


روشنا 1399/11/08

روشنا 1399/11/08


دانلود

برنامه ای با ساختار مستند گزارشی و ژانر اقتصادی که به معرفی خانم بهجت ایمانی کارآفرین و مربی هنر های طراحی لباس و کارگاه لباس می پردازد

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


صب-73.jpg

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


روشنا 1399/10/24

روشنا 1399/10/24


دانلود

برنامه ای با ساختار مستند گزارشی که به معرفی زنان موفق و کارآفرین استان همدان می پردازد دراین قسمت خانم حسنی کارآفرین برای افراد بد سرپرست و بی سرپرست و افراد معتاد برگشته از اعتیاد معرفی میشود

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


صب -18.jpg

موفقیت

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


روشنا 1399/10/17

روشنا 1399/10/17


دانلود

روشنا

رای شما
میانگین (13 آرا)
The average rating is 4.153846153846154 stars out of 5.


روشنا-10.jpg

امید به زندگی

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


روشنا-1.jpg

امید به زندگی

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


روشنا 1399/10/10

روشنا 1399/10/10


دانلود

روشنا 

رای شما
میانگین (4 آرا)
The average rating is 4.0 stars out of 5.

رونا.jpg

روشنا

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


روشنا 1399/10/10

روشنا 1399/10/10


دانلود

برنامه ای با ساختار مستند گزارشی که در هر قسمت به معرفی زنان و افراد موفق و کارآفرین می پردازد

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

5-5.jpg

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


روشنا1399/10/03

روشنا1399/10/03


دانلود

برنامه ای با ساختار مستند گزارشی که در هر قسمت به معرفی زنان و افراد موفق و کارآفرین می پردازد در این قسمت سکینه شکری کارآفرین معلول روستایی معرفی میشود

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

تازه‌های پخش

محتوا با برچسب روشنا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد