سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

نمایش محتوای آرشیو سیما

 

 

محتوا با برچسب عموحمید.

چمن گل 1399/12/13

چمن گل 1399/12/13


دانلود

چمن گل با ساختار ترکیبی نمایشی این برنامه برای مخاطبین کودک است که در این قسمت با موضوع اتحاد و همدلی است بخش موسیقی تصویر جوجه نمایش درباره اتحاد و همدلی و پویا نمایی خرابکاری و اجرای موسیقی شاد و نشاط و اجرا درباره اتحاد و همدلی و اجرا درباره پیشگیری از ویروس کرونا و اجرا موسیقی درباره پیشگیری از ویروس کرونا و اجرا درباره اتحاد و همدلی

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


صب-203.jpg

برنامه ی کودک

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


چمن گل 1399/11/04

چمن گل 1399/11/04


دانلود

چمن گل 

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


صب-35.jpg

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


چمن گل 1399/11/01

چمن گل 1399/11/01


دانلود

چمن گل 

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


چمن-12.jpg

برنامه ی کودک

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


چمن گل 1399/10/03

چمن گل 1399/10/03


دانلود

برنامه ی کودک 

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


چمن گل-1.jpg

برنامه ی کودک

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


چمن گل 1399/09/30

چمن گل 1399/09/30


چمن گل برنامه ی کودک 

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


جمن گل.jpg

چمن گل برنامه ی کودک

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


چمن گل 1399.09.26

چمن گل 1399.09.26


برنامه کودک

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


11-48.jpg

برنامه کودک

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


چمن گل 1399.09.24

چمن گل 1399.09.24


برنامه کودک

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


11-32.jpg

برنامه کودک

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


چمن گل 1399.09.22

چمن گل 1399.09.22


برنامه کودک

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


11-14.jpg

برنامه کودک

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


چمن گل 1399.09.17

چمن گل 1399.09.17


برنامه کودک

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


image-1.png

برنامه کودک

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


چمن گل 1399.09.15

چمن گل 1399.09.15


دانلود

برنامه کودک

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


2-9.png

برنامه کودک

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.