جهش تولید | سه‌شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۹

نمایش محتوای آرشیو سیما

 

 

محتوا با برچسب فلسفه.

آندم که شب شود 1399.01.11

آندم که شب شود 1399.01.11


دانلود

موضوع: حافظ شیرازی و غزلیات حافظ با حضور دکتر اسماعیل آذر

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


screenshot (6)-60.jpg

موضوع: حافظ شیرازی و غزلیات حافظ با حضور دکتر اسماعیل آذر

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


آندم که شب شود 1399.01.10

آندم که شب شود 1399.01.10


دانلود

موضوع : ادبیات معاصر

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


screenshot (9)-22.jpg

موضوع : ادبیات معاصر

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


آندم که شب شود 1399.01.08

آندم که شب شود 1399.01.08


دانلود

موضوع : شادی با حضور دکتر اسماعیل آذر

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


screenshot (3)-87.jpg

موضوع : شادی با حضور دکتر اسماعیل آذر

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


آندم که شب شود 1399.01.07

آندم که شب شود 1399.01.07


دانلود

موضوع : سعادت و معنای زندگی با حضور دکتر اسماعیل آذر

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


screenshot (3)-86.jpg

موضوع : سعادت و معنای زندگی با حضور دکتر اسماعیل آذر

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


آندم که شب شود 1399.01.05

آندم که شب شود 1399.01.05


موضوع : سعادت و جاودانگی در شعر و ادبیات فارسی با حضور دکتر اسماعیل آذر

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


screenshot (5)-94.jpg

با حضور دکتر اسماعیل آذر

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


آندم که شب شود 1398.12.09

آندم که شب شود 1398.12.09


دانلود

موضوع : پوشش ایرانیان در گذر تاریخ

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


screenshot (8)-35.jpg

موضوع : پوشش ایرانیان در گذر تاریخ

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


آندم که شب شود 1398.11.18

آندم که شب شود 1398.11.18


دانلود

موضوع: تجلی پیامبر (ص) در شعر و ادبیات فارسی

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


screenshot (10)-31.jpg

موضوع: تجلی پیامبر (ص) در شعر و ادبیات فارسی

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


آندم که شب شود 1398.08.17

آندم که شب شود 1398.08.17


دانلود

موضوع : وحیانیت و معجزه

رای شما
میانگین (9 آرا)
The average rating is 4.111111111111111 stars out of 5.


آندم که شب شود 1398.06.01

آندم که شب شود 1398.06.01


دانلود

موضوع : انسان مدرن و انسان سنتی

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.


آندم که شب شود 1398.10.20

آندم که شب شود 1398.10.20


دانلود

موضوع: زندگی در پرتو ایمان

رای شما
میانگین (6 آرا)
The average rating is 4.833333333333333 stars out of 5.


screenshot (6)-41.jpg

موضوع: زندگی در پرتو ایمان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


آندم که شب شود 1398.09.22

آندم که شب شود 1398.09.22


دانلود

موضوع: تحمل ناپذیری و آستانه تحمل

رای شما
میانگین (7 آرا)
The average rating is 4.0 stars out of 5.


screenshot (6)-32.jpg

موضوع: تحمل ناپذیری و آستانه تحمل

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.