سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۰

نمایش محتوای آرشیو سیما

 

 

محتوا با برچسب فوتبال.

عصر ورزش 1399.07.13

عصر ورزش 1399.07.13


دانلود

بررسی وضعیت ورزش استان

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.


screenshot (3)-227.jpg

بررسی وضعیت ورزش استان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


عصر ورزش 1399.06.02

عصر ورزش 1399.06.02


دانلود

بررسی وضعیت ورزش استان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


screenshot (1)-256.jpg

بررسی وضعیت ورزش استان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


عصر ورزش 1399.05.26

عصر ورزش 1399.05.26


دانلود

بررسی وضعیت ورزش استان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


screenshot (3)-195.jpg

بررسی وضعیت ورزش استان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


عصر ورزش 1399.05.19

عصر ورزش 1399.05.19


دانلود

بررسی وضعیت ورزش استان

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 1.0 stars out of 5.


screenshot-277.jpg

بررسی وضعیت ورزش استان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


عصر ورزش 1399.05.05

عصر ورزش 1399.05.05


دانلود

بررسی وضعیت ورزش استان

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.


screenshot (11)-31.jpg

بررسی وضعیت ورزش استان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


عصر ورزش 1399.04.22

عصر ورزش 1399.04.22


دانلود

بررسی وضعیت ورزش همدان

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.


screenshot (2)-192.jpg

بررسی وضعیت ورزش همدان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


عصر ورزش 1399.04.15

عصر ورزش 1399.04.15


دانلود

بررسی وضعیت ورزش همدان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


screenshot (2)-187.jpg

بررسی وضعیت ورزش همدان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


عصر ورزش 1399.04.08

عصر ورزش 1399.04.08


دانلود

بررسی وضعیت ورزش استان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


screenshot (2)-181.jpg

بررسی وضعیت ورزش استان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


عصر ورزش 1399.04.01

عصر ورزش 1399.04.01


دانلود

بررسی وضعیت ورزش همدان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


screenshot (7)-62.jpg

بررسی وضعیت ورزش همدان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


عصر ورزش 1399.03.25

عصر ورزش 1399.03.25


دانلود

بررسی وضعیت ورزش استان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


screenshot (6)-80.jpg

بررسی وضعیت ورزش استان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.