سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۲ تیر ۱۴۰۰

نمایش محتوای آرشیو سیما

 

 

معبر چهلم 1399/12/21

معبر چهلم 1399/12/21


دانلود

معبر چهلم 

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


معبر-1.jpg

گردان غواصی همدان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


معبر چهلم 1399/12/14

معبر چهلم 1399/12/14


دانلود

معبر چهلم

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.


خبر-21.jpg

دفاع مقدس

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


معبر چهلم 1399/12/13

معبر چهلم 1399/12/13


دانلود

معبر چهلم با ساختار گفتگو که در رابطه با نقش رزمندگان و مردم همدان قبل از دفاع مقدس با رزمنده دفاع مقدس گفتگو میشود و موسیقی تصویربرای شهدای دفاع مقدس و گزارش از عزاداری رزمندگان و گزارش درباره ساخت حمام صحرایی و گزارش از حضور مردم در امداد و کمک رسانی دفاع مقدس و گزارش از کمک رسانی به رزمندگان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


صب-205.jpg

دفاع مقدس

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


معبر چهلم 1399/12/12

معبر چهلم 1399/12/12


دانلود

معبر چهلم

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


111-2.jpg

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


معبر چهلم 1399/12/11

معبر چهلم 1399/12/11


دانلود

معبر چهلم

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


مع.jpg

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


معبر چهلم 1399/12/10

معبر چهلم 1399/12/10


Loading the player...

دانلود

معبر چهلم 

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


صب-195.jpg

دفاع مقدس

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


معبر چهلم 1399/11/30

معبر چهلم 1399/11/30


دانلود

معبر چهلم 

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


صب-184.jpg

دفاع مقدس

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


معبر چهلم 1399/11/23

معبر چهلم 1399/11/23


دانلود

معبر  چهلم 

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 3.0 stars out of 5.


صب-153.jpg

عملیات والفجر8

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


معبر چهلم 1399/11/16

معبر چهلم 1399/11/16


دانلود

معبر چهلم

 

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 4.0 stars out of 5.


صب-135.jpg

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


معبر چهلم 1399/11/09

معبر چهلم 1399/11/09


دانلود

برنامه معبرچهلم گفتگو است . رویکردی اطلاع رسانی / تبلیغی تهییجی دارد. این برنامه و در ارتباط با عملیات های دفاع مقدس می باشد و پیرامون آن صحبت می شود. بخش های برنامه شامل : معبرچهلم- یادواره شهدای گردان های آتش لشگر 32 انصارالحسین /وله- دفاع مقدس/وفات حضرت ام البنین/گزارش- گردان های آتش در یک نگاه /گزارش- شهیدان ادوات /اجرای سرود- گروه سرود تبیان- شهیدان/موسیقی تصویر- شهیدان گردان های آتش / می باشد .

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


صب-83.jpg

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.