سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | یک‌شنبه، ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

نمایش محتوای آرشیو سیما

 

 

محتوا با برچسب هنر.

پرنیان 1400/01/14

پرنیان 1400/01/14


دانلود

پرنیان

 

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


خانه-12.jpg

موسیقی

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


پرنیان 1399/12/30

پرنیان 1399/12/30


دانلود

برنامه پرنیان با ساختار مجله می پردازد به صحبت با هنرمندان و پخش موسیقی های محلی و در این قسمت می پردازد به صحبت با گروه موسیقی محلی نهاوند و می پردازد به آلات موسیقی و موسیقی محلی در نهاوند

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


پرنیان .jpg

هنر و ادب

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


پرنیان 1399/12/23

پرنیان 1399/12/23


دانلود

پرنیان 

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


معبر-9.jpg

هنر و ادب

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


پرنیان 1399/12/16

پرنیان 1399/12/16


دانلود

پرنیان

 

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


صب -90.jpg

هنر و ادب

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


پرنیان 1399/12/09

پرنیان 1399/12/09


دانلود

پرنیان 

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


صب -80.jpg

خوشنویسی

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


پرنیان 1399/12/02

پرنیان 1399/12/02


دانلود

پرنیان با ساختار مجله که در رابطه با هنرمندان و معرفی هنرهای آنان است بخش گزارشردرباره بانوی هنرمنده نابینا در حوزه ادبیات و گزارش در رابطه با هنرمند حوزه خطاطی و خوشنویسی و گزارش درباره هنرمند حوزه معرق کاری

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ایسوا -2.jpg

خوشنویسی

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


پرنیان 1399/11/25

پرنیان 1399/11/25


دانلود

پرنیان 

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


صب-160.jpg

هنر و ادب

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


مثبت بی نهایت 1399/11/20

مثبت بی نهایت 1399/11/20


دانلود

مثبت بی نهایت 

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


صب-143.jpg

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


پرنیان 1399/11/18

پرنیان 1399/11/18


دانلود

پرنیان 

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


صبح عالی -17.jpg

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


پرنیان 1399/11/11

پرنیان 1399/11/11


دانلود

پرنیان

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.


صب-91.jpg

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.