جهش تولید | پنج‌شنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۹

نمایش محتوای آرشیو سیما

 

 

محتوا با برچسب پرنیان.

پرنیان 1399/12/02

پرنیان 1399/12/02


دانلود

پرنیان با ساختار مجله که در رابطه با هنرمندان و معرفی هنرهای آنان است بخش گزارشردرباره بانوی هنرمنده نابینا در حوزه ادبیات و گزارش در رابطه با هنرمند حوزه خطاطی و خوشنویسی و گزارش درباره هنرمند حوزه معرق کاری

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ایسوا -2.jpg

خوشنویسی

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


پرنیان 1399/11/25

پرنیان 1399/11/25


دانلود

پرنیان 

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


صب-160.jpg

هنر و ادب

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


پرنیان 1399/11/18

پرنیان 1399/11/18


دانلود

پرنیان 

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


صبح عالی -17.jpg

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


پرنیان 1399/11/11

پرنیان 1399/11/11


دانلود

پرنیان

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.


صب-91.jpg

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


پرنیان 1399/11/04

پرنیان 1399/11/04


دانلود

پرنیان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


صب-39.jpg

هنر

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


پرنیان 1399/10/20

پرنیان 1399/10/20


دانلود

پرنیان

رای شما
میانگین (2 آرا)
The average rating is 4.5 stars out of 5.


چمن-7.jpg

هنر و ادب

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 4.0 stars out of 5.


پرنیان 1399/10/13

پرنیان 1399/10/13


دانلود

پرنیان 

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 4.0 stars out of 5.


ایسوا-5.jpg

برنامه ی هنری

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


باغ ترانه 1399/10/06

باغ ترانه 1399/10/06


دانلود

باغ ترانه 

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


پرنیان-2.jpg

باغ ترانه

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


پرنیان 1399/10/06

پرنیان 1399/10/06


دانلود

پرنیان 

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


پرنیان-1.jpg

برنامه ی هنری

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


پرنیان 1399/09/29

پرنیان 1399/09/29


دانلود

پرنیان 

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 1.0 stars out of 5.


پرنیان.jpg

پرنیان هنر و ادب

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.