جهش تولید | سه‌شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۹

نمایش محتوای آرشیو سیما

 

 

محتوا با برچسب کشاورزی.

گفتگوی خبری 1399/10/27

گفتگوی خبری 1399/10/27


دانلود

گفتگوی خبری

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


مزرعه سبز-9.jpg

بررسی مشکلات استان همدان

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ایسوا 1399/10/27

ایسوا 1399/10/27


دانلود

ایسوا 

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 1.0 stars out of 5.


مزرعه سبز-7.jpg

صادرات کشمش

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


مزرعه ی سبز 1399/10/24

مزرعه ی سبز 1399/10/24


دانلود

مزرعه ی سبز 

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


مزرعه سبز.jpg

شیلات

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


مزرعه ی سبز 1399/10/17

مزرعه ی سبز 1399/10/17


دانلود

مزرعه ی سبز

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


صب-2.jpg

سهام عدالت

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


مزرعه ی سبز 1399/10/10

مزرعه ی سبز 1399/10/10


دانلود

پرورش بوقلمون

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


bbb.jpg

موضوعات کشاورزی، دامپروری و کشت گلخانه

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


مزرعه ی سبز 1399/10/03

مزرعه ی سبز 1399/10/03


دانلود

برنامه ای با ساختار گفتگو که با حضور یکی از مسئولان جهاد کشاورزی استان همدان به بررسی موضوع کشت گلخانه ای و اهمیت این صنعت بخصوص در وضعیت موجود منابع طبیعی می پردازد

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


کشاورز.jpg

موضوعات کشاورزی و کشت گلخانه

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


مزرعه سبز 1399.09.19

مزرعه سبز 1399.09.19


دانلود

موضوع: اهمیت خاک در کشاورزی 

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

مزرعه سبز 1399.09.12

مزرعه سبز 1399.09.12


دانلود

نقش ترویج در توسعه کشاورزی

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


4-5.png

نقش ترویج در توسعه کشاورزی

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


مزرعه سبز 1399.09.05

مزرعه سبز 1399.09.05


دانلود

موضوع : حفظ کاربری اراضی زراعی و اهمیت آن

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


01.png

موضوع : حفظ کاربری اراضی زراعی و اهمیت آن

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


مزرعه سبز 1399.08.21

مزرعه سبز 1399.08.21


دانلود

موضوع : اهمیت آب و خاک در کشاورزی

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


screenshot (1)-331.jpg

موضوع : اهمیت آب و خاک در کشاورزی

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


مزرعه سبز 1399.08.14

مزرعه سبز 1399.08.14


دانلود

موضوع : بوم گردشگری

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.