ویژه برنامه اربعین حسینی

ویژه برنامه اربعین حسینی


کاروان خاطرات، بازگشته است از جایی که چهل روز گذشته است از ماتمهای سرخ، از عطشهای پرپر شده است.

این آتش یادها، چهل روز چون اسبان تاختهاند بر پیکر صبر آنان .

بازماندگانِ حادثه تیغ و تاول، رسیدهاند به نقطهای از آغاز؛ به نگاههای در خون شناور، به گلوهای بریده شده در دلِ تشنگیِ دشت .

کاروانِ اربعین، با خطبههای گریه، از شام رسوا برگشته است

بغل بغل شعله ریخته میشود در صحرا .

اینان اربعین را با خود آوردهاند؛ با نقل خاطرات قطعه قطعه شده. دنیای ادب نیز گل و ستاره آورده است که به پای سربلندی شان بریزد.

سلام بر استواری غیرقابل ترسیم شما! سلام بر آن گامهای شکیبتان که جادههای دراز شام را خسته کرد!

هر سال، چشمان غمبار اربعین که میآید، اطراف ما پر میشود از هیئتهای مذهبی التماس و دسته دسته گلهای اشک.

لباسهای مشکی تقویم، بوی قتلگاه میگیرند.

خوشا زندگی در این گریستن و مردنهای پیاپی!

خوشا گریستن برای داغهای زینب علیهاالسلام، برای مصیبتهای سجاد علیهالسلام، برای بی تابی بچههای آسمان!

سلام بر اربعین که عاشورایی دیگر از گریه را برای ما به راه میاندازد!

ویژه برنامه اربعین عنوان برنامه رادیویی است که با تلاش همکاران رادیو همدان برای پخش از رادیو همدان و شبکه های رادیویی در روز اربعین حسینی تهیه شده است.

Loading the player...
عوامل تولید:

نام برنامه : اربعین         

مدت برنامه: 35 دقیقه

تهیه کننده :داوود قمرزاده              

گوینده :موسی طالبیان

نویسنده: داوود  قمرزاده    

صدابردار: داوود  قمرزاده   

 

تاریخ تولید: 1395
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.