جهش تولید | یک‌شنبه، ۱۷ فروردین ۱۳۹۹

نمایش محتوای تولیدویژه

 

 

محتوا با برچسب املاک.

فصل دوم - در اموال منقوله

فصل دوم - در اموال منقوله


Loading the player...

فصل دوم - در اموال منقوله

ماده ۱۹

اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون ‌این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است‌.

ماده ۲۰

کلیه‌ی دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول است ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد.

ماده ۲۱

انواع کشتی‌های کوچک و بزرگ و قایق‌ها و آسیاها و حمام‌هایی که در روی رودخانه و دریاها ساخته می‌شود و می‌توان آن‌ها را حرکت داد و کلیه‌ی کارخانه‌هایی که نظر به طرز ساختمان، جزو بنای عمارتی نباشد داخل در منقولات است ولی توقیف بعضی از اشیا مزبوره ممکن است نظر به اهمیت آن‌ها موافق ترتیبات خاصه به عمل آید.

ماده ۲۲

مصالح بنایی از قبیل سنگ و آجر و غیره، که برای بنایی تهیه شده یا به واسطه‌ی خرابی از بنا جدا شده باشد مادامی که در بنا به کار نرفته، داخل منقول است‌.مبحث دوم - در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

مبحث دوم - در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور


Loading the player...

مبحث دوم - در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

ماده ۱۰۹

دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می‌شود مگر این که قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.

ماده ۱۱۰

بنا، به طور ترصیف و وضع سرتیر از جمله قرائن است که دلالت بر تصرف و اختصاص می‌کند.

ماده ۱۱۱

هرگاه از دو طرف، بنا متصل به دیوار، به طور ترصیف باشد و یا از هر دو طرف به روی دیوار، سرتیر گذاشته شده باشد آن دیوار محکوم به اشتراک است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

ماده ۱۱۲

هرگاه قرائن اختصاصی فقط از یک طرف باشد تمام دیوار محکوم به ملکیت صاحب آن طرف خواهد بود مگر این که خلافش ثابت شود.

ماده ۱۱۳

مخارج دیوار مشترک بر عهده‌ی کسانی است که در آن شرکت دارند.

ماده ۱۱۴

هیچ یک از شرکا نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر این که دفع ضرر به نحو دیگری ممکن نباشد.

ماده ۱۱۵

در صورتی که دیوار مشترک خراب شود و احد شریکین از تجدید بنا و اجازه‌ی تصرف در مبنای مشترک امتناع نماید شریک دیگر می‌تواند در حصه خاص خود تجدید بنای دیوار را کند.

ماده ۱۱۶

هر گاه احد شرکا، راضی به تصرف دیگری در مبنا باشد ولی از تحمل مخارج مضایقه نماید شریک دیگر می‌تواند بنای دیوار را تجدید کند و در این صورت اگر بنای جدید با مصالح مشترک ساخته شود، دیوار مشترک خواهد بود والا مختص به شریکی است که بنا را تجدید کرده است‌.

ماده ۱۱۷

اگر یکی از دو شریک، دیوار مشترک را خراب کند در صورتی که خراب کردن آن لازم نبوده، باید آن که خراب کرده مجدداً آن را بنا کند.

ماده ۱۱۸

هیچ یک از دو شریک حق ندارد دیوار مشترک را بالا ببرد یا روی آن، بنا یا سرتیری بگذارد یا دریچه و رف باز کند یا هر نوع تصرفی نماید مگر به اذن شریک دیگر.

ماده ۱۱۹

هر یک از شرکا بر روی دیوار مشترک سرتیر داشته باشد نمی‌تواند بدون رضای شریک دیگر تیرها را از جای خود تغییر دهد و به جای دیگر از دیوار بگذارد.

ماده ۱۲۰

اگر صاحب دیوار به همسایه اذن دهد که بر روی دیوار او سرتیری بگذارد یا روی آن بنا کند، هر وقت بخواهد می‌تواند از اذن خود رجوع کند مگر این که به وجه ملزمی این حق را از خود سلب کرده باشد.

ماده ۱۲۱

هر گاه کسی به اذن صاحب دیوار، بر روی دیوار، سرتیری گذارده باشد و بعد آن را بردارد نمی‌تواند مجدداً بگذارد مگر به اذن‌ جدید از صاحب دیوار و همچنین است سایر تصرفات‌.

ماده ۱۲۲

اگر دیواری متمایل به ملک غیر یا شارع و نحو آن شود که مشرف به خرابی گردد صاحب آن اجبار می‌شود که آن را خراب کند.

ماده ۱۲۳

اگر خانه یا زمینی بین دو نفر تقسیم شود یکی از آن‌ها نمی‌تواند دیگری را مجبور کند که با هم دیواری مابین دو قسمت بکشند.

ماده ۱۲۴

اگر از قدیم سرتیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه‌ی این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن، سرتیر برداشته شود صاحب عمارت می‌تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد مگر این که ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است‌.

ماده ۱۲۵

هر گاه طبقه‌ی تحتانی مال کسی باشد و طبقه‌ی فوقانی مال دیگری، هر یک از آن‌ها می‌تواند به طور متعارف در حصه‌ی اختصاصی خود تصرف بکند لیکن نسبت به سقف دو طبقه، هر یک از مالکین طبقه فوقانی و تحتانی می‌تواند در کف یا سقف طبقه‌ی اختصاصی خود، به طور متعارف، آن اندازه تصرف نماید که مزاحم حق دیگری نباشد.

ماده ۱۲۶

صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت به دیوارهای غرفه‌ بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابین اطاق و غرفه بالاشتراک متصرف شناخته می‌شوند.شهر همدان گران ‌ترین نقطه کشور

شهر همدان گران ‌ترین نقطه کشور


رئیس شورای اسلامی شهر همدان

شهر همدان گران ‌ترین نقطه کشور

رئیس شورای اسلامی شهر همدان گفت: براساس بررسی های صورت گرفته شهر همدان پس از تهران گران ‌ترین نقطه کشور به لحاظ زمین و املاک است.

به گزارش ایرنا رضا میرزایی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: افزایش جمعیت و مهاجرت انبوه از سایر شهرها و استان های همجوار سبب شده تا همدان در 10 سال اخیر با افزایش چشمگیر اجاره بها و قیمت خرید و فروش مسکن مواجه شود.
وی دلیل بوجود آمدن این وضعیت را جدا شدن 15 هکتار از حریم شهر همدان در 12 سال قبل عنوان کرد و گفت: این مساله باعث کوچک شدن محدوده شهر همدان و تراکم جمعیت در حاشیه ها شد.
میرزایی بیان کرد: کسر شدن این میزان هکتار مغایر با سیاست کلانشهر شدن همدان بوده و اکنون نیز محدودیت هایی برای مدیریت شهری ایجاد کرده است.
وی با تاکید بر بازگشت 15 هکتار جدا شده به حریم شهری گفت: این نیاز باید از طریق کمیسیون ماده پنج به مسوولیت معاون استاندار ، مسکن و شهرسازی و 10 دستگاه اجرایی پیگیری شود تا بتوان مجوز لازم از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی کشور را اخذ کرد.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون بین 15 تا 25 درصد از سکونتگاه های غیر مجاز نقاط حاشیه با تراکم یک سوم از جمعیت شهر همدان زندگی می کنند که لازمه افزایش حریم شهری را بیش از گذشته مورد توجه قرار داده است.
رئیس شورای اسلامی شهر همدان افزود: طرح تبدیل همدان به کلان شهر کشور فضا برای برنامه ریزی بهتر را مهیا می سازد و می توان در راستای استانداردسازی مدیریت شهری و نیز فرهنگ شهرنشینی هدفگذاری بهتری داشت.
وی افزود: هم اکنون پنج روستای شورین، حسن آباد، علی آباد پشت شهر، حیدره و قاسم آباد به عنوان سکونتگاه های پرجمعیت و پرتراکم تبدیل شده اند و اگر از حالا مدیریت و برنامه ریزی لازم در این مناطق انجام نگیرد چه بسا در آینده ای نزدیک به لحاظ شهرسازی و فرهنگی دچار آسیب های جدی شویم.
وی بیان کرد: در حال حاضر باید با برنامه ریزی اصولی بتوان این تهدید را به فرصت تبدیل کرد و شهرک ها و روستاهای انتهای شهر همدان را در قالب طرح کلان شهر مورد مطالعه و استانداردسازی کنیم.
میرزایی خاطرنشان کرد: برای استانداردسازی این مناطق می توان امتیازهای تشویقی را در نظر گرفت تا به لحاظ شهرسازی بتوانیم ضمن ساخت و ساز اصولی و منطقی ، معماری شهری را در این منطقه ها به شکلی زیبا و مدنظر ایجاد کنیم.
همدان با 550 هزار نفر هم اکنون در ردیف شهرهای بزرگ کشور محسوب می شود و برای تبدیل به کلانشهر نیاز به موافقت شورای عالی معماری و شهرسازی کشور دارد.محتوا با برچسب املاک.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد