جهش تولید | جمعه، ۸ اسفند ۱۳۹۹

نمایش محتوای تولیدویژه

 

 

محتوا با برچسب پادکست.

ارکان انتخابات

ارکان انتخابات


Loading the player...

دانلود

فایل صوتی بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در تاریخ 29 اسفند  1398 در مورد انتخاباتجهاد عمومی

جهاد عمومی


Loading the player...

دانلود

فایل صوتی بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در تاریخ 29 اسفند  1398 در مورد انتخاباتگیاه زنگوله زمستانی

گیاه زنگوله زمستانی


Loading the player...

زنگوله زمستانی گیاهی چند ساله و علفی از خانواده  آماریلیداسه بوده و بومی شمال اروپا و آمریکا میباشد . این گیاه زینتی محبوب در اوایل قرن 16 به انگلستان معرفی شد. نام این گیاه ،برگرفته از کلمه یونانی بوده و علت محبوبیت آن ، گلهای سفید و زیبایی است که در زمستان جلوه خاصی به گیاه میبخشند. این گیاه به طور وحشی در جنگل ها ، مراتع، علفزارها و کنار رودخانه ها میروید و مناسب برای کاشت در باغها ، باغهای صخره ای و مرزبندی میباشد.

زنگوله زمستانی گیاهی علفی است که ارتفاعی بین 10 تا 50 سانتیمتر و گستردگی در حدود 10 سانتیمتر دارد، دارای سرعت رشد متوسطی بوده و 2 تا 5 سال زمان نیاز است تا به رشد نهایی خود برسد.این گیاه به صورت انفرادی و از پیاز رشد میکند ، دارای برگهایی به رنگ سبز مایل به خاکستری میباشد .بر روی ساقه بلند و باریک گیاه که از یک پیاز میروید ، گلهای سفید و زنگوله ای شکل ظاهر میشوند.فصل شکوفایی گلها از فروردین تا آخر زمستان است.گلها معطر بوده و عطری شبیه به عسل دارند. گلهای این گیاه 2.5 سانتیمتر طول دارند.اواخر بهار این گیاه به خواب فرو میرود. گیاه زنگوله زمستانی سایه دوست بوده و به راحتی زیر درختان برگریز جنگل رشد میکند.این گیاه در برابر رفت و آمد گوزن ها مقاوم است . شرایط محیط رشد این گیاه  بسیار ساده  است و مواردی که می گوییم برای رشد آن کافیست:خاک این گیاه بایدشنی، ماسه ای ، لومی مرطوب و خوب زهکشی شده باشد.این گیاه در اکثر خاکها میروید از جمله خاکهای ( اسیدی، خنثی ، قلیایی)

زنگوله زمستانی در برابر خاک رس و صخره ای مقاوم است. این گیاه به طور کلی سایه دوست بوده و در سایه و نیم سایه رشد بهتری خواهد داشت . دمای بین -6 درجه تا 12 درجه برای رشد این گیاه مناسب است.
زنگوله زمستانی در برابر سرما مقاوم است و از بین نخواهد رفت.این گیاه باید  به طور متوسط آبیاری  شود و به هرس هم نیاز ندارد. این گل حاوی ماده ای فعال به نام گالانتامین بوده که برای درمان آلزایمر مفید است .خطر برخی آفات ،راب و بیماری کپک خاکستری این گیاه را تهدید می کند. برای انتشار زنگوله زمستانی میتوانید به 3 روش اقدام کنید.1- کاشت دانه : زمانی که دانه ها کاملا رسیده شدند اقدام کنید.2- تقسیم : زمانی که شاخ و برگ گیاه ازبین میروند ، اقدام کنید.3- کاشت پیاز : پیاز ها را در عمق 3 سانتیمتری از خاک و به فاصله 3 سانتیمتری از هم بکارید.یک  هشدار : توجه داشته باشید در صورت بلع این گیاه به خصوص ( گل و پیاز ) آن دچار دل درد، اسهال و حال تهوع خواهید شد پس مراقب باشید.در صلح

در صلح


Loading the player...

در صلح ماده ٧۵٢ صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی، در مورد معامله و غیر آن واقع شود. ماده ٧۵٣ برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند. ماده ٧۵۴ هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد. ماده ٧۵۵ صلح با انکار دعوا نیز جایز است بنابراین درخواست صلح، اقرار محسوب نمی شود. ماده ٧۵۶ حقوق خصوصی که از جرم تولید می شود ممکن است مورد صلح واقع شود. ماده ٧۵٧ صلح بلاعوض نیز جایز است. ماده ٧۵٨ صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه ی معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود. ماده ٧۵٩ حق شفعه در صلح نیست هر چند در مقام بیع باشد. ماده ٧۶٠ صلح، عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله. ماده ٧۶١ صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح با شد قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی تواند آن را فسخ کند اگر چه به ادعای غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار. ماده ٧۶٢ اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است. ماده ٧۶٣ صلح به اکراه نافذ نیست. ماده ٧۶۴ تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است. ماده ٧۶۵ صلح دعوی مبتنی بر معامله ی باطله، باطل است ولی صلح دعوی ناشی از بطلان معامله صحیح است. ماده ٧۶۶ اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشأ دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر این که صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد. ماده ٧۶٧ اگر بعد از صلح معلوم گردد که موضوع صلح منتفی بوده است صلح باطل است. ماده ٧۶٨ در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می گیرد متعهد شود که نفقه ی معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود. ماده ٧۶٩ در تعهد مذکوره در ماده ی قبل به نفع هر کس که واقع شده باشد ممکن است شرط نمود که بعد از فوت منتفع، نفقه به وراث او داده شود. ماده ٧٧٠ صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع می شود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه، فسخ نمی شود مگر این که شرط شده باشد.فصل هفتم - در جعاله

فصل هفتم - در جعاله


Loading the player...

فصل هفتم - در جعاله ماده ۵۶١ جعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از این که طرف، معین باشد یا غیرمعین. ماده ۵۶٢ در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می گویند. ماده ۵۶٣ در جعاله، معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات، لازم نیست. بنابراین اگر کسی ملتزم شود که هر کس گمشده ی او را پیدا کند حصه ی مشاع معینی از آن، مال او خواهد بود جعاله صحیح است. ماده ۵۶۴ در جعاله، گذشته از عدم لزوم تعیین عامل، ممکن است عمل هم مردد و کیفیات آن نامعلوم باشد. ماده ۵۶۵ جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثنای عمل، رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد. ماده ۵۶۶ هر گاه در جعاله، عمل دارای اجزای متعدد بوده و هر یک از اجزا، مقصود بالاصاله ی جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از این که فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل. ماده ۵۶٧ عامل وقتی مستحق جعل می گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد. ماده ۵۶٨ اگر عاملین متعدد، به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل می گردد. ماده ۵۶٩ مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که به دست عامل می رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است. ماده ۵٧٠ جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلایی باطل استکیک پرتقالی

کیک پرتقالی


Loading the player...

مواد لازم: تخم مرغ 5 عدد متوسط،شکر یک لیوان،روغن مایع یک لیوان،آب پرتقال نصف لیوان،رنده پوست پرتقال یک عدد،آرد برنج یک لیوان،آرد شیرینی یک و یک سوم لیوان،پودر کاکائو 2 قاشق غذا خوری،وانیل نوک چاقو،بکینگ پودر یک قاشق مرابا خوری طرز تهیه: فر را با دمای 150 درجه یک ربع زودتر روشن می کنیم.تخم مرغ ها را یکی یکی شکسته وقتی مطمئن شدیم سالم هستند با یک لیوان شکر و وانیل هم زده تا کرمی حجیم و پف کرده به دست آید.آب پرتقال را اضافه کرده اگر نداشتید نصف لیوان شیر اضافه می کنیم .آرد برنج و آرد شیرینی و بگینک پودر را در یک کاسه مخلوط کرده و الک می کنیم روغن مایع را به کرم اضافه کرده و آرام آرام هم می زنیم رنده پوست پرتقال را هم اضافه می کنیم مواد که با هم مخلوط شد آرد را در سه مرحله اضافه می کنیم .وقتی مواد با هم مخلوط شد قالب خود را چرب کرده یا کاغذ روغنی می گذاریم نصف مواد را داخل قالب ریخته و نصف دیگر را با پودر کاکائو مخلوط کرده و روی مواد می ریزیم .کیک را تا 50 دقیقه در طبقه متوسط فر تا 50 دقیقه گذاشته تا بپزد.کیک یخچالی

کیک یخچالی


Loading the player...

مواد لازم: شیر 2 لیوان،شکر یک لیوان،کاکائو 3 قاشق غذا خوری،کره 50 گرم،آرد دو قاشق غذا خوری بسیکوییت پتی بور 2 بسته طرز تهیه: دو قاشق غذا خوری آرد را با یک لیوان شکر و پودر کاکائو مخلوط می کنیم شیر را هم به مواد اضافه کرده و روی حرارات می گذاریم.مواد را هم زده و کره را هم اضافه می کنیم وقتی مواد کمی سفت شد آن را کنار می گذاریم تا کمی خنک شود. ته ظرف خورد را خیس کرده و یک پلاستیک فریزر رویش گذاشته با به ظرف بچسبد بسیکویت ها را ته ظرف می چینیم و یک لایه از مواد شکلاتی رویش می ریزیم تا لایه آخر .سپس ظرف را داخل یخچال می گذاریم تا خود را بگیرد .رشته جهانگردی

رشته جهانگردی


Loading the player...

با عنایت به قانون توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور و با امعان نظریه اهمیت ویژه صنعت ایرانگردی و جهانگردی در کسب درآمدهای غیرنفتی و ارتقاء سطح تفاهم بین ملتها و تحکیم مبانی وحدت ملی در کشور و ارائه شناختی اصولی از جمهوری اسلامی ایران و دستاوردهای آن به جهانیان و نقش اساسی و مهم آموزش در تحقق این اهداف و همچنین در راستای اجرای مصوبه سیصدمین جلسه شورای عالی انقلاب و ارشاد اسلامی طرح مشخصات کلی دوره کارشناسی رشته های مدیریت جهانگردی و هتلداری تهیه و تدوین گردید. نظر به تاکید صریح قران کریم و شارع دین اسلام بر ضرورت امر جهانگردی و نقش آن در بسط روابط بین الملل و گسترش منابع اقتصادی کشور و همچنین لزوم تربیت متخصصان کارآمد در جهت ارتقاء کیفی سطح ارائه خدمات دست اندرکاران این صنعت رشته های مدیریت جهانگردی و هتلداری تاسیس می گردد. دوره های کارشناسی مدیریت جهانگردی و هتلداری 4 سال خواهد بود. نظام آموزشی این دوره ها واحدی است و کلیه دروس نظری و عملی آن در 8 سال نیمسال تحصیلی ارائه می شود. مدت هر نیمسال تحصیلی 17 هفته و حداقل زمان لازم برای هر واحد نظری یک ساعت در هفته و برای دروس عملی حداقل 2 ساعت تعیین می گردد. درس کارآموزی در ایام تعطیل تابستانی بعد از سال سوم طبق برنامه ای که توسط مرکز آموزش عالی تدوین خواهد شد انجام می پذیرد. اعطاء دانشنامه به فارغ التحصیلان این رشته ها منوط به ارائه گواهی پایان دوره کارورزی خواهد بود. تعداد کل واحد های آموزشی و کارورزی رشته های مدیریت جهانگردی 132 واحد و رشته مدیریت هتلداری 133 واحد می باشد. توضیح: نظر به ضرورت تسلط دانشجویان به زبان دوم، یکی از زبان های فرانسه، آلمانی، عربی به عنوان زبان دوم در نظر گرفته شده که طبق جدول ذیل و براساس انتخاب دانشجو ملزم به گذراندن آن می باشد. 1- عربی 4 واحد 2- فرانسه 4 واحد 3- آلمانی 4 واحد صنعت و بازار کار برای شما دانش آموزان واضح است که وجود هتل چه برای افراد داخل یک ملت و چه برای مسافرین خارجی یک اصل ضروری است و بدست آوردن درآمد از طریق مسافرت و صنعت توریسم آنقدر رونق یافته که کشور ما نیز با همه مشکلاتی که در پیش رو دارد تصمیم به ایجاد این رشته درآمدزا نموده و آنچه در این شغل اهمیت دارد هماهنگی تمامی بخش های کشور برای رونق این صنعت مهم و حیاتی است به هر حال محل اشتغال فارغ التحصیلان این رشته در مرحله اول هتل هاست و اگر شغلی در هتل ها نیافت هر مکانی که کار هتلداران را انجام می دهند محل اشتغال آنهاست.در حواله

در حواله


Loading the player...

ماده ٧٢۴ حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه ی مدیون به ذمه ی شخص ثالثی منتقل می گردد. مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می گویند. ماده ٧٢۵ حواله محقق نمی شود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه. ماده ٧٢۶ اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود. ماده ٧٢٧ برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال علیه پس ازقبولی در حکم ضامن است. ماده ٧٢٨ در صحت حواله، ملائت محال علیه شرط نیست. ماده ٧٢٩ هر گاه در وقت حواله، محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال می تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند. ماده ٧٣٠ پس از تحقق حواله، ذمه ی محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه ی محال علیه مشغول می شود. ماده ٧٣١ در صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده بعد از ادای وجه حواله می تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید. ماده ٧٣٢ حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محال علیه نمی تواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده ٧٢٩ و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد. ماده ٧٣٣ اگر در بیع، بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه ی فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یامشتری می تواند به یکدیگر رجوع کند . مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.کاردان فنی عمران

کاردان فنی عمران


Loading the player...

رشته کاردان فنی عمران (فوق دیپلم عمران) هدف از تربیت کاردان فنی عمران تربیت متخصصانی است که بتوانند فضای خالی بین مهندسان عمران و متخصص و کارگران ماهر را در زمینه کارهای عمرانی پرکنند این رشته دارای 6 گرایش عمران روستایی، زیرسازی راه، کارهای عمومی ساختمان، ساختمان های بتنی، ساختمان های آبی، کارتوگرافی، فتوگرامتری و نقشه برداری است. گرایش کاردانی عمران روستایی با توجه به مشکلات روستاها و روستاییان، مساله روستاها همواره در سرلوحه برنامه های دولت قرار دارد. بنابراین هدف این دوره تربیت افراد متخصصی است که بتوانند در امور عمران روستاها نظیر ایجاد ساختمان، راه، کارهای عمرانی، تامین آب آشامیدنی و مشاغلی از این قبیل فعالیت کنند. داوطلب این رشته علاوه بر توانمندی در دروس ریاضیات، فنی، فیزیک، مکانیک، رسم فنی و شیمی باید آمادگی و شرایط جسمی و روحی لازم را برای کار در محیط های روستایی داشته و از قدرت تجسم و ابداع خوبی برخوردار باشد. درس های این رشته در طول تحصیل : دروس مشترک در گرایش های مختلف این رشته شامل ریاضیات عمومی و مقدماتی، آمار، فیزیک حرارت، فیزیک مکانیک، رسم فنی، زمین شناسی و مصالح ساختمانی، محاسبات فنی، اجزای ساختمان و کارگاه، زبان فنی، قوانین و روابط کار، تعمیر و نگهداری، ایمنی و بهداشت، نقشه برداری و عملیات، مکانیک خاک، نقشه کشی ساختمان. دروس تخصصی گرایش عمران روستایی : تکنولوژی بتن، ماشین آلات ساختمانی و راه سازی، کارگاه تاسیسات برقی، کارهای چوبی، تجهیز و اداره کارگاه، اجرای ساختمان های کوچک بتنی، اجرای ساختمان ها با مصالح صنعتی، آبرسانی و بهداشت روستا، ساختمان های کوچک آبی، راه های روستایی، معماری روستایی، متره و برآورد، کارآموزی. (بسیاری از درس های این گرایش همراه با کارگاه یا پروژه است.) گرایش کاردانی ساختمان های بتنی گسترش روز افزون ساختمان های بتنی و محدود شدن مصرف فولاد در ساختمان و نیاز مبرم صنعت به تکنسین هایی که بتوانند کارهای بتنی را به نحو مطلوب انجام دهند، بیانگر نیاز جامعه به افراد کاردان متخصص ساختمان های بتنی است. گفتنی است که داوطلبان ورود به این مجموعه باید قبل از ورود به مرحله آزمون و گزینش، دارای حداقل دوازه ‎هفته سابقه کار یا کارآموزی در یکی از کارگاه های ساختمانی (ترجیحا در ساختمان های بتنی) باشند، در غیر این صورت دواطلبان پس از موفقیت در آزمون و گزینش باید در برنامه دوره شناخت کار که برنامه آن توسط مؤسسه آموزشی تعیین خواهد شد، شرکت نمایند. دروس تخصصی گرایش ساختمان های بتنی : تکنولوژی بتن، اجزای ساختمان های بتنی ، رفتار قطعات بتن آرمه، بتن پیش ساخته پیش تنیده، ماشین آلات کارگاهی، نقشه‎کشی ساختمان های بتنی ، متره و برآورد ، تجهیز و اداره کارگاه، شیمی مصالح، کارآموزی. (بسیاری از درس های این گرایش همراه با کارگاه و پروژه است.) گرایش کاردان کارهای عمومی ساختمان بی شک در کارهای ساختمانی، فعالیت های بسیاری انجام می گیرد که قسمت عمده ای از این فعالیت ها به کارهای عمومی در ساختمان تعلق دارد. آمار و اطلاعات نیز به ما می گوید که صنعت ساختمان سازی نیاز مبرمی به تخصص فارغ التحصیلان کاردانی فنی کارهای عمومی ساختمان دارد. افرادی که می توانند به عنوان تکسنین کارگاه در کلیه کارگاه های ساختمانی فعالیت کنند یا به عنوان کمک مهندس از طرف دستگاه نظارت یا کارفرما در کارهای ساختمانی نظارت داشته باشند. دروس تخصصی گرایش کارهای عمومی ساختمان : نقشه کشی اجرایی، اجرای ساختمان ها با مصالح سنتی، اجرای ساختمان های بتنی، اجرای ساختمان های فلزی، محوطه سازی، متره و برآورد ، تجهیزات و اداره کارگاه، کارآموزی (کاربینی)، کارآموزی (کارورزی). (بسیاری از درس های این گرایش همراه با پروژه است.) گرایش کاردانی زیرسازی راه هدف تربیت افرادی است که با معلومات علمی و اطلاعات و شناخت موارد فنی و اجرایی لازم بتوانند نقشه ها، دستورالعمل های اجرایی، زمینه های مختلف زیرسازی راه و عملیات خاکی (مسائل مربوط به قشرهای زیر آسفالت ـ پیاده کردن مسیر راه و غیره) را درک کنند و به کمک کارگران، استادکاران و سایر عوامل فنی و امکانات لازم و یا راهنمایی کارشناسان، آنها را به مراحل اجرا درآورند. داوطلب این گرایش باید در دروس ریاضی، فیزیک و فنی، دبیرستان قوی بوده و با توجه به سختی کار از شرایط جسمی لازم برخوردار باشد. فارغ التحصیلان این گرایش می توانند در شرکت های عمومی، بخش دولتی و همه کارگاه هایی که به طریقی با راه سازی سر و کار دارند، به عنوان تکنسین زیرسازی انواع راه ها، راه آهن، حفر تونل و موارد مشابه مشغول به کار شوند. گرایش کاردانی کارتوگرافی فارغ التحصیلان این گرایش به عنوان کاردان فنی، کارآیی لازم و مهارت عملی برای فعالیت های کارتوگرافی در مراحل مختلف گردآوری اطلاعات، تالیف، چاپ و تکثیر نقشه ها به دست می آورند تا با توجه به تخصص و کارآیی های به دست آمده بتوانند به عنوان تکنسین کارتوگراف برای کارهای مختلف تهیه نقشه در سازمان ها و ادارات دولتی و ارگان ها یا بخش خصوصی مجهز به بخش کارتوگرافی و نقشه کشی، فعالیت کنند. گرایش کاردانی نقشه برداری مفهوم علم نقشه برداری، جمع آوری اطلاعات فیزیکی و هندسی از سطح به عمق زمین و یافتن نوعی مدل یا ارتباط ریاضی بین این اطلاعات با استفاده از علم احتمال است. عینی ترین استفاده از این اطلاعات، تهیه نقشه های گوناگون جغرافیایی، نظامی و مهندسی برای احداث راه ها، سدها، کانال ها، برق رسانی و ... است. هدف گرایش کاردان فنی عمران نقشه برداری، تربیت متخصصانی است که مهارت های لازم را به عنوان رابط بین مهندسان و کارگران فنی نقشه برداری برای برداشت و پیاده کردن نقشه در زمینه های یاد شده داشته باشند. داوطلبان این گرایش باید در دروس ریاضی، فیزیک و فنی آگاهی کافی داشته و از قدرت بدنی خوبی برخوردار باشند. فارغ التحصیل این گرایش می توانند در ارگان های دولتی و خصوصی در زمینه های فنی راه سازی، شهرسازی، معادن، ساختمان، سدسازی و موارد مشابه مشغول به کار شوند. گرایش کاردانی ساختمان های آبی هدف این گرایش تربیت افرادی است که با عنوان کاردان فنی متخصص بتوانند فضای خالی بین مهندسان متخصص و کارگران ماهر را در زمینه ساختمان های آبی نظیر سدهای خاکی، سدهای بتنی، کانال ها و اسکله ها پرکنند. وزارت نیرو، جهادکشاورزی و سازمان آب از جمله محل های جذب فارغ التحصیلان کاردان فنی عمران گرایش ساختمان های آبی است. گرایش کاردانی فتوگرامتری فعالیت در هر یک از برنامه های عمرانی مستلزم داشتن نقشه است. فتوگرامتری یکی از روش های نقشه برداری است که نسبت به روش های دیگر سرعت زیاد، هزینه کم و دقت بسیار زیادی دارد. دانشجویان دوره کاردانی فتوگرامتری مهارت و دانش تئوری لازم را برای نقشه برداری هوایی و عکس برداری از محیط های عمرانی به دست می آورند و می توانند به عنوان اپراتورهای ماهر برای انجام مثلث بندی و تبدیل عکس به نقشه در هر سازمان واداره دولتی یا بخش خصوصی که مجهز به دستگاه های فتوگرامتری باشد، فعالیت کنند. دروس پایه : ریاضیات عمومی، ریاضیات کاربردی، فیزیک موج و ارتعاش، الکتریسیته، برنامه نویسی کامپیوتر، الکترونیک دروس اصلی : نقشه برداری، کارتوگرافی، کمک های اولیه و بهداشت فردی دروس تخصصی : مقدمات فتوگرامتری، تهیه و تبدیل، دستگاه های فتوگرامتری و نگهداری آنها، تئوری توجیه و ارتوفتو، مثلث بندی هوائی، زبان فنی، کارورزی.در معاوضه

در معاوضه


Loading the player...

ماده ۴۶۴ معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند بدون ملاحظه ی این که یکی از عوضین، مبیع و دیگری ثمن باشد. ماده ۴۶۵ در معاوضه، احکام خاصه ی بیع جاری نیست. فصل چهارم - در اجاره ماده ۴۶۶ اجاره عقدی است که به موجب آن، مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند. ماده ۴۶٧ مورد اجاره ممکن است اشیا یا حیوان یا انسان باشد. مبحث اول - در اجاره اشیا ماده ۴۶٨ در اجاره ی اشیا، مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است. ماده ۴۶٩ مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است. ماده ۴٧٠ در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است. ماده ۴٧١ برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن باشد. ماده ۴٧٢ عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است. ماده ۴٧٣ لازم نیست که موجر، مالک عین مستأجره باشد ولی بایدمالک منافع آن باشد. ماده ۴٧۴ مستأجر می تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد مگر این که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد. ماده ۴٧۵ اجاره ی مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک. ماده ۴٧۶ موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار می شود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد. ماده ۴٧٧ موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده ی مطلوبه را بکند. ماده ۴٧٨ هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر می تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد. ماده ۴٧٩ عیبی که موجب فسخ اجاره می شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد. ماده ۴٨٠ عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت، در عین مستأجره حا دث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثنای مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیه ی مدت، خیار ثابت است. ماده ۴٨١ هر گاه عین مستأجره به واسطه ی عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می شود. ماده ۴٨٢ اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر د اده معیوب در آید مستأجر حق فسخ ندارد و می تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت. ماده ۴٨٣ اگر در مدت اجاره، عین مستأجره به واسطه ی حادثه، کلاً یا بعضاً تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می شود و در صورت تلف بعض آن، مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه ی تقلیل نسبی مال الاجاره نماید.خیار تدلیس

خیار تدلیس


Loading the player...

در خیار تدلیس ماده ۴٣٨ تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. ماده ۴٣٩ اگر بایع، تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری. ماده ۴۴٠ خیار تدلیس بعد از علم به آن، فوری است. نهم - در خیار تبعض صفقه ماده ۴۴١ خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند. ماده ۴۴٢ در مورد تبعض صفقه قسمتی از ثمن که باید به مشتری برگردد به طریق ذیل حساب می شود: آن قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری قرار گرفته منفرداً قیمت می شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماع دارد پیدا شود به همان نسبت از ثمن را بایع نگاه داشته و بقیه را باید به مشتری رد نماید. ماده ۴۴٣ تبعض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد ولی در هر حال ثمن تقسیط می شود. دهم - در خیار تخلف شرط ماده ۴۴۴ احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد ٢٣۴ الی ٢۴۵ ذکر شده است. فقره دوم - در احکام خیارات به طور کلی ماده ۴۴۵ هر یک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث می شود. ماده ۴۴۶ خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرار داده شود در این صورت منتقل به وارث نخواهد شد. ماده ۴۴٧ هر گاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد. ماده ۴۴٨ سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقدشرط نمود. ماده ۴۴٩ فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود. ماده ۴۵٠ تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضای به معامله باشد امضای فعلی است، مثل آن که مشتری که خیار دارد با علم به خیار، مبیع را بفروشد یا رهن بگذارد. ماده ۴۵١ تصرفاتی که نوعاً کاشف از به هم زدن معامله باشد، فسخ فعلی است. ماده ۴۵٢ اگر متعاملین هر دو خیار داشته باشند و یکی از آن ها امضا کند و دیگری فسخ نماید معامله منفسخ می شود. ماده ۴۵٣ در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین، تلف یا ناقص شود بر عهده ی مشتری است و اگر خیار، مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایع است. ماده ۴۵۴ هر گاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی شود مگر این که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است. ماده ۴۵۵ اگر پس از عقد بیع، مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل این که نزد کسی رهن گذارد، فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر این که شرط خلاف شده باشد. ماده ۴۵۶ تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است. ماده ۴۵٧ هر بیع، لازم است مگر این که یکی از خیارات در آن ثابت شود.تعهدات وکیل

تعهدات وکیل


Loading the player...

ماده ۶۶۶ هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود. ماده ۶۶٧ وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آن چه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند. ماده ۶۶٨ وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن چه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند. ماده ۶۶٩ هر گاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آن ها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر این که هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در این صورت هر کدام می تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد. ماده ۶٧٠ در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع، وکیل باشند به موت یکی از آن ها وکالت دیگری باطل می شود. ماده ۶٧١ وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد. ماده ۶٧٢ وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد. ماده ۶٧٣ اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود. مبحث سوم - در تعهدات موکل ماده ۶٧۴ موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد . در مورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند. ماده ۶٧۵ موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر این که در عقد وکالت، طور دیگر مقرر شده باشد. ماده ۶٧۶ حق الوکاله ی وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگرنسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است. ماده ۶٧٧ اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد. مبحث چهارم - در طرق مختلفه انقضای وکالت ماده ۶٧٨ وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود: ١- به عزل موکل؛ ٢- به استعفای وکیل؛ ٣- به موت یا جنون وکیل یا موکل. ماده ۶٧٩ موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. ماده ۶٨٠ تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نس بت به موکل نافذ است. ماده ۶٨١ بعد از این که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آن چه وکالت داشته اقدام کند. ماده ۶٨٢ محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر، مانع از توکیل در آن ها نمی باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد. ماده ۶٨٣ هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود.حلوای فندق

حلوای فندق


Loading the player...

حلوای فندق: مواد لازم: آرد سنگک 300 گرم،شکر 300 گرم،کره 180 گرم،آب 2 و نیم تا 3 لیوان ،هل آسیاب شده یک قاشق مربا خوری سر صاف،گلاب نصف لیوان،گردوی پودر شده 120 گرم ،روغن مایع 250 گرم ،فندق پودری 150 گرم طرز تهیه : آب و شکر را روی حرارت با هم مخلوط کرده به میزانی که فقط شکر حل شود گلاب و زغفران را اضافه کرده و کنار می گذاریم .آرد سنگک را در تابه یا قابلمه دسته دارروی حرارت تفت داده تا بوی خامی آرد گرفته شود سپس کره و روغن مایع را هم اضافه می کنیم و با هم تفت می دهیم تا رنگ اش طلایی شود در این مرحله هل را اضافه کرده و گردو و فندق را در مرحله آخر اضافه می کنیم.برای تست کردن حلوا در یک کاسه کوچک مقداری آرد ریخته و مقداری شربت رویش می ریزیم تا ببینیم رنگ اش طلایی شده یا نه اگر شده بود گاز را خاموش کرده و مقداری هم می زنیم .شربت را آرام آرام به حلوا اضافه می کنیم و به هم می زنیم به میزانی که شربت شل نشودچون بعد از خنک شدن خود حلوا کمی سفت می شود.همه حلوا را در یک طرف ظرف جمع کنید و کمی روغن با برس رویش بمالید و ته ظرف را هم چرب کنید تا حلوا مثل قلتک حرکت کند در پایان می توانید حلوا را تزیین کنید.رشته کارگردانی تلویزیون

رشته کارگردانی تلویزیون


Loading the player...

طبق آماری که در سال 1993 گرفته شده است، نوجوانان آمریکایی تا پایان دبیرستان 19 هزار ساعت به تلویزیون نگاه می‌کنند؛ یعنی بیشتر از مدت زمانی که در کلاس درس حضور دارند، وقت خود را صرف تماشای تلویزیون می‌کنند. متأسفانه درکشور ما آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد. اما تأثیرپذیری بسیار زیاد نوجوانان و جوانان ما از شخصیت‌های تلویزیونی، بیانگر آن است که جوانان، بخش عظیمی از وقت خود را صرف تماشای تلویزیون می‌کنند و در این میان تله تئاترها، فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی که در حیطه کار کارگردانان تلویزیون است، بیشترین مخاطب را دارند.تخصص کارگردانی تلویزیون از سال گذشته در دانشکده صدا و سیما در دو گرایش نمایش و مستند ارائه می‌شود. گرایش نمایش : کارگردانی تلویزیونی یک رشته کاربردی است و هدف آن تربیت نیروی متخصص، متعهد و خلّاق برنامه‌ساز در جهت سیاست‌های سازمان صدا و سیما است؛ افرادی که به یاری معلومات و مهارت‌های فنی، تکنیکی، هنری و تحلیلی، زمینه ساخت و تولید انواع برنامه‌های تلویزیونی را فراهم می‌آورند. در واقع کارگردان تلویزیون کسی است که ذهنیت خود را با استفاده از آموزش‌های کلاسیک و آکادمیکی که در خصوص برنامه‌سازی تلویزیون در طول دوران تحصیل کسب کرده است، به تصویر می‌کشد و با خلاقیت و نوآوری به تولید برنامه‌های تلویزیونی می‌پردازد. در این میان، دانشجویان گرایش نمایش، به مطالعه، پژوهش و تجربه در کارگردانی انواع برنامه‌های داستانی تلویزیون اعم از سریال‌ها، برنامه‌های کوتاه‌ و تله‌تئاترها می‌پردازند. به عبارت دیگر، دانشجویان این گرایش، روش‌های طراحی و تولید یک برنامه داستانی از عرصه ایده تا ساخت در استودیو یا واحد سیار، پخش و ارزشیابی آن را فرا می‌گیرند و در این میان با چگونگی نقد و تحلیل برنامه‌های تلویزیونی، تحولات اجرا، تصویرنامه‌نویسی، جلوه‌های خاص، طراحی صحنه، شیوه‌های بیان و نحو‌ه ارتباط تنگاتنگ فرم و محتوا آشنا می‌شوند.گفتنی است که تمامی این دروس همراه با فعالیت‌های عملی و کارهای کارگاهی است تا دانشجویان با استفاده از امکانات و تجهیزات کاربردی دانشکده و سازمان صدا و سیما بتوانند، تجربه و مهارت لازم را برای ساخت و تولید برنامه‌های داستانی تلویزیونی کسب نمایند. درس‌های این رشته در طول تحصیل دروس مشترک در هر دو گرایش: مبانی ارتباطات، مردم‌شناسی و رسانه‌های تصویری، عکاسی، آشنایی با هنر در تاریخ، تاریخ تلویزیون و فناوری رسانه‌های جدید، حکمت هنر اسلامی، ارتباطات بصری، آشنایی با فلسفه، پژوهش و نگارش در تلویزیون، تلویزیون: زبان و ساختار، درک و بیان بصری، مخاطب‌شناسی تلویزیون، فلسفه هنر، ابزارشناسی تولید، شناخت عوامل نمایش، گونه‌شناسی فیلم، مبانی برنامه‌سازی تلویزیونی، کارگاه تصویر و نور، مبانی تدوین، مبانی برنامه‌سازی تک دوربینه، گونه‌شناسی برنامه‌های تلویزیونی، مبانی کارگردانی نمایش، مستندشناسی، موسیقی در فیلم و تلویزیون، تدوین دیجیتال، جلوه‌های خاص، کارگاه چند رسانه‌ای، طراحی و مدیریت تولید، تلویزیون آموزشی، پروژه نهایی. دروس تخصصی گرایش نمایش: بازیگردانی و کارگردانی، برنامه‌سازی استودیویی، تصویرنامه نویسی، سمینار برنامه‌سازان تلویزیونی، واحد سیار، برنامه‌سازی تک دوربینه، کارگاه نمایش تلویزیونی. گرایش مستند : با اشتیاق دوربین را به دست می‌گیرد و شتابان در موج جمعیت، در بازارها، کنار رودخانه‌ها و در حاشیه جنگل‌ها به دنبال سوژه می‌گردد. زمانی از شقایق‌ها و آلاله‌های خفته در سینه کوهساران صحنه‌های زیبایی می‌یابد. زمانی دیگر از راز‌های نهفته‌ در سینه کوه‌نشینان و کویرنشینان آگاهی می‌یابد و آیین‌ها، آداب و رسوم و سور و سوگ مناطق مختلف ایران را به یاری عدسی دوربین خود به تصویر می‌کشد تا تنوع فرهنگی و تعدد میراث‌های فرهنگی ایران را به نمایش گذارد.این، بخشی از دنیای کارگردانی مستند است؛ دنیایی که حیطه بسیار گسترده و وسیعی دارد و از یک سو شامل گزارش خبری، ورزشی و اجتماعی می‌شود و از سوی دیگر مستند مردم‌شناسی یا طبیعت را در برمی‌گیرد. در واقع مستند، خوراک بسیار مهمی برای تلویزیون است و خیلی از برنامه‌های تلویزیونی؛ از جمله گزارش‌های اجتماعی، ورزشی، مردم‌شناسی یا مستند‌های طبیعت در این حیطه قرار دارد. از همین‌رو، از سال گذشته مستندسازی به عنوان یکی از گرایش‌های کارگردانی تلویزیون در دانشکده صدا و سیما مطرح گردیده است و دانشجویان این گرایش با آموزش دروسی از قبیل فرم و محتوا در مستند تلویزیونی، ژورنالیسم تلویزیونی و مجله تلویزیونی، اطلاعات لازم را برای مستندسازی کسب می‌کنند. دروس تخصصی گرایش مستند: مستند تلویزیونی: فرم و محتوا، نویسندگی برای مستند، مستندسازی، تاریخ و نقد فیلم مستند، ژورنالیسم تلویزیونی، سمینار بررسی مستندسازان، مجله تلویزیونی. مستند تلویزیونی: فرم و محتوا، نویسندگی برای مستند، مستندسازی، تاریخ و نقد فیلم مستند، ژورنالیسم تلویزیونی، سمینار بررسی مستند سازان، مجله تلویزیونی. توانایی‌های لازم : صدا و سیما از همه هنرها؛ از جمله موسیقی، معماری، ادبیات، نقاشی، طراحی، خطاطی و عکاسی بهره می‌گیرد. به همین خاطر، دانشجوی کارگردانی تلویزیون باید اطلاعات هنری گسترده‌ای در همه این زمینه‌ها داشته باشد. اما متأسفانه گاه داوطلبان شرکت‎کننده در مصاحبه حضوری این دانشکده، از مهمترین و بدیهی‌ترین اطلاعات هنری بی‌خبر هستند. برای مثال هیچ اطلاعی از موسیقی کلاسیک و بزرگترین موسیقیدان‌های آن مثل باخ یا بتهوون ندارند. حتی داوطلبی در پاسخ به این سؤال که موسیقی کلاسیک چیست، گفته است که موسیقی بدون کلام را موسیقی کلاسیک می‌گویند!!همچنین برخی از داوطلبان نمی‎توانند آنچه را که می‌خواهند، بگویند. چنین افرادی نمی‌توانند کارگردان موفقی شوند؛‌ چون کارگردان باید بتواند با بازیگر یا فیلمبردارش بخوبی ارتباط برقرار کند و بگوید که از او چه انتظاری دارد. همچنین دانشجویان این رشته باید روابط اجتماعی خوبی داشته و بتوانند یک گروه را بخوبی اداره کنند. از همین‌رو، افراد گوشه‌گیر و منزوی و کسانی که منتظرند دیگران وظایفشان را به آنها گوشزد کنند، در این رشته موفق نخواهند شد.در کل داوطبان باید بدانند که در اینجا چیزی تزریق نمی‌‎شود تا یک نفر کارگردان، طراح یا برنامه‌ساز شود. بلکه استادان دانشگاه فقط راه را نشان ‎نمی‎دهند و خود دانشجو باید با تلاش بسیار و مطالعه فراوان به نتیجه برسد.در این رشته تسلط به زبان انگلیسی نیز بسیار مهم است؛ چون دانشجویان باید بتوانند از منابع و مآخذ درجه یک استفاده کنند؛ منابعی که اکثر قریب به اتفاق آنها به زبان‌ انگلیسی است. و بالاخره اینکه هنر، یکی از وادی‌های عشق است و فردی که وارد آن می‌شود، باید عاشق باشد. کار هنری با فشارهای عصبی و روحی بسیاری همراه است و بیشتر اوقات نیز از شهرت و معروفیت در آن خبری نیست. برای مثال می‌توان به "ژرژملیف" پدر سینمای داستانی اشاره کرد که در اواخر عمرش در یکی از متروهای پاریس در حال دستفروشی پیدایش کردند. ویژگی عالم هنر این است که وقتی آدم‌های جدید می‌آیند، آدم‌های قدیمی فراموش می‌شوند. برای همین اگر کسی عشق و علاقه‌ واقعی به هنر نداشته باشد، نمی‌تواند در این وادی دوام بیاورد.و در نهایت این‎ که یک مستند‌ساز باید فردی صبور، دقیق و تیزبین باشد. برای مثال، یک کارگردان مستند طبیعت، گاه لازم است که ساعت‌ها در گوشه‌ای بنشیند تا از پرنده‌ای که می‌خواهد در لانه خود به جوجه‌اش غذا بدهد، فیلمبرداری کند. موقعیت شغلی در ایران : سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رشته‌هایی را در دانشکده صدا و سیما ارائه می‌دهد که دانشجویان آن پس از فارغ‌التحصیلی، شغل تعریف شده‌ای نیز در سازمان داشته باشند. اما فرصت‌های شغلی فارغ‌التحصیلان، تنها به سازمان صدا و سیما محدود نمی‌شود و فارغ‌التحصیلان کارگردانی تلویزیون می‌توانند در سازمان‌های دست‌اندرکار تولید برنامه و مراکز برنامه‌سازی تبلیغاتی، نهادهای دولتی از قبیل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، وزارت آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت نمایند.رشته طراحی لباس

رشته طراحی لباس


Loading the player...

برای بزرگداشت و ارج گذاشتن به مقام شاعران، نویسندگان، دانشمندان و وزیران، به آن‌ها جامه‌ای دوخته می‌بخشیدند که به آن خلعت می‌گفتند. برای مجازات مقصران نیز لباس ناموزون بر تنشان می‌کردند و کلاهی مضحک بر سرشان می‌گذاشتند و او را پیاده یا سواره در شهر می‌گرداندند. حتی وقتی می‌خواستند از قدیمی‌‌ترین و مجرب‌ترین پهلوان‌ها سخن بگویند، می‌گفتند که فلانی پیش‌کسوت است، یعنی که او یک پیراهن بیشتر پاره کرده و یا در زورخانه لنگ و اِزار را زودتر گرفته است.به عبارت دیگر در طی تاریخ همیشه لباس بیانگر فرهنگ، قومیت، شخصیت و مقام یک فرد بوده و به همین دلیل ارزش و اهمیت بسیاری داشته است و باز به همین دلیل باید برای رشته طراحی پارچه و لباس، ارزش بسیاری قائل شد چرا که این رشته از یک سو در حفظ فرهنگ و ملیت یک کشور نقش به سزایی دارد و از سوی دیگر می‌تواند بهترین، راحت‌ترین و کاربردی‌ترین لباس‌ها و پارچه‌ها را برای مردم جامعه به ارمغان بیاورد. رشته‌ طراحی‌ پارچه‌ و لباس‌ یک‌ رشته‌ هنری‌ کاربردی‌ است‌ که‌ دارای‌ سه‌ گرایش‌ طراحی‌ لباس‌، طراحی‌ چاپ‌ پارچه‌ و طراحی‌ بافت‌ پارچه‌ می‌باشد. گرایش‌ طراحی‌ لباس‌: این‌ گرایش‌ دارای‌ دو شاخه‌ اصلی‌ تک‌ دوزی‌ یا مزون‌ و صنعت‌ است‌ که‌ شاخه‌ تک‌دوزی‌ به‌ طراحی‌ و دوخت‌ لباس‌ برای‌ افراد مختلف‌ می‌پردازد و شاخه‌ صنعت‌ که‌ کاربردی‌تر است‌ به‌ بخش‌های‌ مختلفی‌ تقسیم‌ می‌شود که‌ از آن‌ جمله‌ می‌توان‌ به‌ بخش‌های‌ پارچه‌ جین‌، پیراهن‌ بچه‌، پیراهن‌ زنانه‌، لباس‌ مردانه‌ و... اشاره‌ کرد. به‌ گفته‌ دیگر گرایش‌ طراحی‌ لباس‌ به‌ آموزش‌ طراحی‌ کاربردی‌ و طراحی‌ مـُد می‌پردازد که‌ در این‌ میان‌ طراحی‌ کاربردی‌ شامل‌ طراحی‌ لباس‌ مشاغل‌ و گروه‌های‌ مختلف‌ جامعه‌ مثل‌ ورزشکاران‌، قوای‌ سه‌ گانه‌ ارتش‌ و مواردی‌ از این‌ قبیل‌ می‌شود و طراحی‌ مد نیز جنبه‌ فانتزی‌ دارد؛ در این بخش،‌ طراح‌ با کار خود، خلاقیتش‌ را نشان‌ می‌دهد تا افراد دیگر از این‌ طرح‌ جدید ایده‌ بگیرند و کارهای‌ تازه‌ای‌ را به‌ بازار عرضه‌ کنند. درس‌های‌ این‌ رشته‌ در طول‌ تحصیل دروس‌ مشترک‌ در‌ گرایش‌های‌ مختلف‌ طراحی‌ پارچه‌ و لباس‌: مبانی‌ هنرهای‌ تجسمی‌، کارگاه‌ طراحی‌ پایه‌، کارگاه‌ عکاسی‌ پایه‌، هنر و تمدن‌ اسلامی‌، آشنایی‌ با هنر در تاریخ‌ ، آشنایی‌ با هنرهای‌ سنتی‌ ایران‌، هندسه‌ نقوش‌ در صنایع‌ دستی‌ ایران‌، خوشنویسی‌ و طراحی‌ حروف‌، آشنایی‌ با پارچه‌ و لباس‌های‌ سنتی‌ ایران‌، پارچه‌شناسی‌، کارگاه‌ طراحی‌ بافت‌ مقدماتی‌، کارگاه‌ طراحی‌ چاپ‌ مقدماتی‌، کارگاه‌ طراحی‌ لباس‌ مقدماتی‌، آشنایی‌ با رشته‌های‌ هنری‌ معاصر، انسان‌، طبیعت‌ و طراحی‌. دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ طراحی‌ لباس‌: تاریخ‌ لباس‌ در ایران‌ و جهان‌، کارگاه‌ طراحی‌ تخصصی‌، کارگاه‌ دوخت‌ ، کارگاه‌ طرح‌ و تهیه‌ الگو، کارگاه‌ طراحی‌ لباس‌، انسان‌، طبیعت‌ و طراحی‌، تحقیق‌ (طراحی‌ لباس‌)، طرح‌ و رساله‌ نهایی‌. گرایش‌ طراحی‌ چاپ‌ پارچه: در طراحی‌ چاپ‌ پارچه‌، دانشجویان‌ آموزش‌ می‌بینند که‌ چگونه‌ برای‌ پارچه‌های‌ بافته‌ شده‌ طرح‌ بدهند. در طراحی چاپ پارچه‌، از لحاظ‌ رنگ‌بندی‌، طراحی‌ با راپورت‌بندی‌ روبرو است‌. و منظور از راپورت‌بندی‌ این‌ است‌ که‌ طراح‌، طرح‌ را بر روی‌ پارچه‌ به‌ گونه‌ای‌ تکرار کند که‌ این‌ تکرار چشم‌ آزار نباشد، یعنی‌ طراح‌ با توجه‌ به‌ نوع‌، تراکم‌ تار و پود، رنگ‌ و میزان‌ پذیرش‌ رنگ‌ یا آبی‌ که‌ در پارچه‌ وجود دارد و همچنین‌ نوع‌ چاپ‌ پارچه‌ که‌ می‌تواند چاپ‌ روتاری‌، سیلک‌، غلطکی‌ یا چاپ‌های‌ مدرن‌ باشد؛ طرح‌ خود را ارائه‌ می‌دهد. دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ چاپ‌ پارچه‌: پارچه‌شناسی‌ تخصصی‌، تاریخ‌ پارچه‌ و نساجی‌، کارگاه‌ رنگرزی‌، تحول‌ صنایع‌ دستی‌ در دنیا، کارگاه‌ طراحی‌ چاپ‌، تحقیق‌ (چاپ‌ پارچه‌)، طرح‌ و رساله‌ نهایی‌. گرایش‌ طراحی‌ بافت‌ پارچه‌: گرایش‌ بافت‌ پارچه‌ به‌ طراحی‌ و نفش‌بندی‌ پارچه‌ می‌پردازد. به‌ عبارت‌ دیگر دانشجویان‌ این‌ رشته‌ با طراحی‌ بافت‌ پارچه‌هایی‌ که‌ ساختمان‌ آنها از تاروپود تشکیل‌ شده‌، آشنا می‌شوند. دانشجوی‌ طراحی‌ بافت‌ پارچه‌ با تاروپود پارچه‌ بازی‌ می‌کند تا طرح‌ جدیدی‌ ارائه‌ دهد و در این‌ راستا لازم‌ است‌ که‌ با انواع‌ بافت‌ پارچه‌ آشنا باشد تا بتواند با توجه‌ به‌ نوع‌ کاربرد، طرح‌ مورد نظرش‌ را ارائه‌ دهد. برای‌ مثال‌ پارچه‌ای‌ که‌ برای‌ مبلمان‌ اداری‌ طراحی‌ می‌شود، جنس‌، طرح‌ و رنگش‌ با پارچه‌ مبلمان‌ منزل‌ متفاوت‌ است‌. دروس‌ تخصصی‌ گرایش‌ بافت‌ پارچه‌: پارچه‌شناسی‌ تخصصی‌، تاریخ‌ پارچه‌ و نساجی‌، کارگاه‌ رنگرزی‌، تحول‌ صنایع‌ دستی‌ در دنیا، کارگاه‌ طراحی‌ بافت‌، تحقیق‌ (بافت‌ پارچه‌) ، طرح‌ و رساله‌ نهایی‌. توانایی ‌های‌ لازم : یک‌ دانشجوی‌ طراحی‌ پارچه‌ و لباس‌ باید هنرهای‌ تجسمی‌ را بشناسد و دارای‌ خلاقیت‌ و دید هنری‌ باشد. داوطلبان‌ باید بدانند که‌ رشته‌ طراحی‌ پارچه‌ و لباس‌، یک‌ رشته‌ کاربردی‌ است؛‌ یعنی‌ هدف‌ این‌ رشته‌ طراحی‌ اصولی‌ پارچه‌ و لباس‌ با حفظ‌ خلاقیت‌ هنری‌ است و در نهایت‌ باید محصول‌ هنرمند، به‌ صورت‌ تولید انبوه‌ وارد بازار شود. به‌ همین‌ خاطر هنرمندانی‌ که‌ فقط‌ برای‌ حس‌ خودشان‌ طراحی‌ می‌کنند، در این‌ رشته‌ موفق‌ نمی‌شوند و بهتر است‌ رشته‌ نقاشی‌ را انتخاب‌ کنند. موقعیت‌ شغلی‌ در ایران : امروزه‌ صاحبان‌ صنایع‌ متوجه‌ شده‌اند که‌ باید اصول‌ علمی‌ طراحی‌ و رنگ‌بندی‌ را رعایت‌ کنند تا کارشان‌ توان‌ رقابت‌ در بازار را داشته‌ باشد. برای‌ مثال‌ شرکت‌های‌ خودروسازی‌ به‌ دنبال‌ الگوساز و طراح‌ بافت‌ پارچه‌ برای‌ روکش‌ صندلی‌ خودرو هستند. بازار کار طراحی‌ لباس‌ نیز بسیار خوب‌ است‌ و حتی‌ اگر فارغ‌التحصیل‌ این‌ گرایش‌ جذب‌ سازمان‌ها و مراکز خصوصی‌ و دولتی‌ نشود، می‌تواند با سرمایه‌ای‌ اندک‌ برای‌ خود، کار کند.حلوای نارگیل

حلوای نارگیل


Loading the player...

مواد لازم: نارگیل پودر شده 2 پیمانه ،شیر یک و نیم پیمانه،شکر یک پیمانه،گلاب و بیدمشک یک چهارم پیمانه،زعفران آب کرده یک قاشق مربا خوری،خلال پسته و نارگیل به مقدار لازم،هل ساییده شده یک قاشق مربا خوری سر صاف طرز تهیه: هل را با پوست خیس کرده و شسته و کنار می گذاریم تا آبش گرفته شود سپس آن را با پوست آسیاب می کنیم.داخل یک ظرف شیر و شکر را اضافه می کنیم و به می زنیم تا حل شود.ظرف را روی حرارت ملایم گذاشته تا شکر حل شده و کمی غلیظ شود در این زمان زعفران را اضافه می کنیم مواد را از روی حرارت برمی داریم.حالا پودر نارگیل را اضلافه می کنیم که حالت چسبندگی پیدا کند ظرف را روی حرارت گذاشته و با قاشق چوبی هم می زنیم تا سفت شود . و گلاب و بیدمشک را اضافه می کنیم سعی کنید عرقیاتی که معطر هستند را در آخر کار اضافه کنید تا عطر و بوی خود را حفظ کنند.این حلوا از حلواهای دیگر شل تر می شود .حال می توانید حلوای نارگیل را در یک دیس ریخته و تزیین کنید .گراتن قارچ

گراتن قارچ


Loading the player...

گراتن قارچ مواد لازم: قارچ سفید متوسط 400 گرم،فلفل سبز دلمه ای یک عدد متوسط ،فلفل نارنجی یک عدد متوسط،پنیر پیتزا رنده شده یک بسته 200 گرمی ،نمک فلفل و زرد چوبه به مقدار لازم ،مرغ چرخ شده و تفت داده شده 250 گرم،گوجه فرنگی 2 عدد متوسط ،سس سفید یک پیمانه،کره 120 گرم طرز تهیه : برای تهیه سس سفید یک قاشق آرد را در کره تفت می دهیم و آرام آرام شیر را اضافه می کنیم که یک سس شل به دست آید.نمک و فللفل را داخل اش ریخته و کنار می گذاریم.کف یک ظرف پیرکس شیشه ای را چرب کرده و قارچ و فلفل دلمه ای را تمیز شسته و خرد کرده و کمی تفت داده تا آبش بر چیده شود.گوجه فرنگی را نگینی خرد کرده و یک عدد بادمجان بزرگ را حلقه حلقه کرده و دو طرفش را سرخ می کنیم و کف پیرکس می چینیم مواد را با هم مخلوط کرده و مرغ چرخ کرده را به همراه نمک و فلفل و زرد چوبه به آین مواد اضافه کرده و داخل ظرف می ریزیم در پایان پیتزای رنده شده را رویش می ریزیم .فر را روشن کرده و حدود ده دقیقه مواد در فر بماند تا طلایی و برشته شود.در اجاره اشخاص

در اجاره اشخاص


Loading the player...

مبحث سوم - در اجاره اشخاص ماده ۵١٢ در اجاره ی اشخاص، کسی که اجاره می کند مستأجر و کسی که مورد اجاره واقع می شود اجیر و مال الاجاره، اجرت نامیده می شود. ماده ۵١٣ اقسام عمده ی اجاره ی اشخاص از قرار ذیل است: ١- اجاره ی خدمه و کارگران از هر قبیل؛ ٢- اجاره ی متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره، اعم از راه خشکی یا آب یا هوا. فقره اول - در اجاره خدمه و کارگر ماده ۵١۴ خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی. ماده ۵١۵ اگر کسی بدون تعیین انتهای مدت، اجیر شود مدت اجاره محدود خو اهد بود به مدتی که مزد از قرار آن معین شده است . بنابراین اگر مزد اجیر از قرار روز یا هفته یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد مدت اجاره محدود به یک روز یا یک هفته یا یک ماه یا یک سال خواهد بود و پس از انقضای مدت مزبور، اجاره برطرف می شود ولی اگر پس از ا نقضای مدت، اجیر به خدمت خود دوام دهد و موجر او را نگاه دارد، اجیر نظر به مراضات حاصله به همان طوری که در زمان اجاره بین او و موجر مقرر بود مستحق اجرت خواهد شد. فقره دوم - در اجاره متصدی حمل و نقل ماده ۵١۶ تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از این که از راه خشکی یا آب یا هوا باشد برای حفاظت و نگاهداری اشیایی که به آن ها سپرده می شود همان است که برای امانت داران مقرر است بنابراین در صورت تفریط یا تعدی مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آن ها داده می شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیا به آنان خواهد بود. ماده ۵١٧ مفاد ماده ۵٠٩ در مورد متصدیان حمل و نقل نیز مجری خواهد بود.همبرگر سویا

همبرگر سویا


Loading the player...

مواد لازم: گوشت بدون چربی 250 گرم،سویای خیس شده و چرخ شده 250 گرم،نمک و فلفل و ادویه به میزان لازم،پیاز متوسط 2 عدد،سس سفید به مقدار لازم طرز تهیه : 250 گرم گوشت را با 250 گرم سویا دو بار با چرخ گوشت با هم چرخ می کنیم یا داخل غذا ساز می ریزیم.نمک و فلفل و ادویه و پیاز رنده شده آب گرفته را با گوشت و سویا در غذا ساز مخلوط می کنیم تا حالت چسبندگی پیدا کند .اگر دوست داشتید گرد شوذد از کاترهای گرد یا نعلبکی دایره دایره کرده و در تابه که آب و روغن دارید سرخ می کنیم یا روی توری گذاشته تا همبرگر کبابی شود .محتوا با برچسب پادکست.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد