Skip to Content

پرسمان

Loading the player...
پرسمان

 

هدف این برنامه بررسی مسائل مربوط به دستگاهای اجرایی ،نهدهای فرهنگی وسازمانهای استان می باشد و همچنین بررسی اهداف وچشم انداز دستگاهها ونهادها وسازمانها ی استان در راستای فعالیت هایی است که انجام می دهند.پرسمان برنامه ای است انتقادی وچالشی از شبکه استانی صدای مرکز همدان که هرهفته روزهای شنبه ساعت 13 تا 14 پخش می شود.

تهیه کننده: ناصر مطلبی – نویسنده:سعیدطاهری- افسانه تمسکی – گوینده : سعید طاهری – افسانه تمسکی –گزارشگر:حسین طاهری- صدابردار:داود قمرزاده- دستیار تهیه : منیره جعفرپور