محتوا با برچسب موسیقی انتخابات.

ایران

ایران


Loading the player...
مدت: 3:40
خواننده: یوسف سلیمانی
نام اثر: ایران
آهنگساز: مهدی کریمی منسوب
تنظیم کننده: مهدی کریمی منسوب
شاعر: .
موضوع: انتخابات
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


iran-1.jpg

3:40

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


azmonshora-1.jpg

1:04

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


فرزندان ایرانیم

فرزندان ایرانیم


Loading the player...
مدت: 2:49
خواننده: گروه کر
نام اثر: فرزندان ایرانیم
آهنگساز: کمال مدنی
تنظیم کننده: کمال مدنی
شاعر: عباس شریفی یمین
موضوع: انتخاب
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


farzandaneranim-1.jpg

2:49

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


فصلی نو

فصلی نو


Loading the player...
مدت: 3:14
خواننده: گروه کر
نام اثر: فصلی نو
آهنگساز: محمد نصرتی
تنظیم کننده: محمد نصرتی
شاعر: .
موضوع: انتخاب
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


faslino-1.jpg

3:14

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


هم وطن روز انتخاب است

هم وطن روز انتخاب است


Loading the player...
مدت: 1:31
خواننده: گروه کر
نام اثر: هم وطن روز انتخاب است
آهنگساز: محمود قادری
تنظیم کننده: محمود قادری
شاعر: .
موضوع: انتخابات
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


hamvatanrozantekhabast-1.jpg

1:03

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ایران ایران

ایران ایران


Loading the player...
مدت: 4:36
خواننده: .
نام اثر: ایران ایران
آهنگساز: شهرام خوش صفت
تنظیم کننده: شهرام خوش صفت
شاعر: رضا فطری
موضوع: انتخابات
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


iraniran-1.jpg

4:36

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


سرود اتحاد

سرود اتحاد


Loading the player...
مدت: 3:04
خواننده: مهدی کریمی منسوب
نام اثر: سرود اتحاد
آهنگساز: مرتضی رادین
تنظیم کننده: مرتضی رادین
شاعر: .
موضوع: انتخابات
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


atehad-1.jpg

3:04

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


شور انتخاب

شور انتخاب


Loading the player...
مدت: 1:36
خواننده: گروه کر
نام اثر: شور انتخاب
آهنگساز: محمود قادری
تنظیم کننده: محمود قادری
شاعر: .
موضوع: انتخابات
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


حضور

حضور


Loading the player...
مدت: 3:05
خواننده: حجت اشرف زاده
نام اثر: حضور
آهنگساز: میر وحید رادفر
تنظیم کننده: میر وحید رادفر
موضوع: انتخابات
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


قلب من ایران

قلب من ایران


Loading the player...
مدت: 3:47
خواننده: محمد شیرزادی
نام اثر: قلب من ایران
آهنگساز: محمد نصرتی
تنظیم کننده: محمد نصرتی
شاعر: .
موضوع: انتخابات
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


شورا

شورا


Loading the player...
مدت: 1:08
خواننده: گروه کر
نام اثر: شوراها
آهنگساز: سیاوش شیرانیان
تنظیم کننده: سیاوش شیرانیان
شاعر: .
موضوع: انتخابات
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


وقت انتخاب

وقت انتخاب


Loading the player...
مدت: 1:07
خواننده: گروه کر
نام اثر: وقت انتخاب
آهنگساز: محمود قادری
تنظیم کننده: محمود قادری
شاعر: .
موضوع: انتخابات
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


hozor.jpg

3:05

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


ghalb-1.jpg

3:47

رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.