قدردانی از پژوهشگر صدا و سیما در هفته پژوهش
به گزارش روابط عمومی صدا و سیما
قدردانی از پژوهشگر صدا و سیما در هفته پژوهش
از خانم ناهید سعادت سیرت به عنوان پژوهشگر برتر در بین دستگاههای اجرایی استان همدان قدردانی شد.
قدردانی از صدا و سیمای مرکز همدان در اجلاس سراسری نماز
به گزارش روابط عمومی صدا و سیما
قدردانی از صدا و سیمای مرکز همدان در اجلاس سراسری نماز
از صدا و سیمای مرکز همدان به عنوان دستگاه برتر در امر نماز قدردانی شد .
کسب دو رتبه صدای مرکز همدان
به گزارش روابط عمومی صدا و سیما
کسب دو رتبه صدای مرکز همدان
صدای مرکز همدان در نخستین جشنواره پیشگیری از سوانح و حوادث رادیو سلامت توانست یک رتبه نخست و یک رتبه سومی را با ارائه دو اثر کسب کند.
برگزاری دوره منطقی ژورنالیسم آنلاین
به گزارش روابط عمومی صدا و سیما
برگزاری دوره منطقی ژورنالیسم آنلاین
دوره منطقی ژورنالیسم آنلاین با حضور سردبیران،دبیران و خبرنگاران در مرکز همدان به مدت دو روز برگزار شد.