عناوین و موضوعات برنامه های هفته

 

ساعت 7:30

امروز، برنامه زنده صبحگاهی

ساعت 11

برنامه زنده خانه و زندگی

ساعت 15

فیلم سینمایی (تکرار)

ساعت 24

فیلم سینمایی

 
شنبه

 

موضوع: جوانان تویسرکان

موضوع : پزشکی،

درمان آکنه

 گمچی

مبارک

 
یکشنبه

موضوع: حقوق شهروندی:

مشکلات کالبدی شهر تویسرکان

موضوع : تربیت فرزندان ولایی
و دوست دار اهل بیت

 مبارک
 لیست انتظار
 
دوشنبه

موضوع: بررسی وضعیت فرهنگی

و اوقات فراغت تویسرکان

موضوع : همسران:

ایثار یا تکلیف؟

 لیست انتظار
 دلسپرده
 
سه شنبه

موضوع: چتر ولایت و سلامت

ارزشهای اسلامی ما

موضوع : حقوقی،

اجرالمثل

 دلسپرده
آخرین پرواز
 
چهارشنبه

موضوع: جشن و شادی

میلاد میهمان عزیز ایران زمین

موضوع : خانواده‌ها

و سیره رفتاری امام رضا (ع)

آخرین پرواز
بیا از گذشته حرف بزنیم
 
پنج شنبه

موضوع: روز تویسرکان

و تکریم جوانان غیور 

 

موضوع : دغدغه های

زنان و دختران تویسرکان

 بیا از گذشته حرف بزنیم

سینماتو گراف

 
 
جمعه    
 سینماتو گراف - تکرار
جیسون بورن