رونق تولید ملی | جمعه، ۹ اسفند ۱۳۹۸

«استقامت» و «نفوذ»

همزمان با مراسم 9دی از دو اثر موسیقایی با عناوین «استقامت» و «نفوذ» از تولیدات واحد موسیقی و سرود مرکز همدان با موضوع حماسه باشکوه 9دی رونمایی شد.