جهش تولید | سه‌شنبه، ۶ آبان ۱۳۹۹

ابوالعلی حسن عطار - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ابوالعلی حسن عطار

ابوالعلی حسن عطار


Loading the player...

ابولعلاء حسن بن احمد بن حسن بن احمد بن محمد بن سهل بن سلمه یا حافظ ابوالعلاء یا ابوالعلی حسن عطار از بزرگان ادب و از مشاهیر نحو و لغت و حدیث بود. وی در سال ۴۸۸ هجری قمری تولد یافت. یاقوت حموی در جزء هشتم معجم الا دبا آورده‌است که : حافظ ابوالعلاء برای فرا گرفتن نحو لغت حدیث و علوم قرآنی به بغداد، اصفهان و خراسان مسافرت نموده و استادانی چون ابوالقاسم بن بیان و ابوعبدا... قراوی را درک کرده‌است. تا آنجا که بعدها حافظان و بزرگان حدیث از وی نقل حدیث و روایت کرده‌اند او ودر طول زندگی اش وقت خویش را با قرآن و حدیث گذرانده و به ارشاد مردم زمان خود پرداخته‌است. سپس به همدان مراجعت نموده و در محلی که برج قربان نامیده می‌شود و در گذشته باب‌الاسد خوانده می‌شود می‌زیسته‌است. وی در ۱۹ جمادی الاول ۵۶۷ در سن ۷۹ سالگی در همدان وفات یافته ودر سرداب برج قربان مدفون شده‌است از جمله تالیفاتش کتاب الهادی و زادالمسافرین در ۵۰ مجلد می‌باشد. در باره مقام او اشعاری از خاقانی شروانی و موفق بن احمد مکی موجود است. از شاگردان او می‌توان از ابن ممانی همدانی نام برد که در جهاد بر ضد مغولان در سال ۶۱۸ هجری خود و فرزندش به شهادت رسیده‌اند.

Abvlla' Hassan ibn Ahmad ibn Hassan ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Sahl ibn Salamah Abvally Hassan Attar or Hafez Abvalla' or great literature, grammar and vocabulary of Fame . He was born in 488 AH. yaghot Hemavi in the Quotes : bye Abvalla' to learn the syntax of the word and Qur'anic Sciences in Baghdad , Isfahan , and Khorasan travel and professors such as Ben A. Expression and Abvbda ... gharavi have understood. He was later quoted as guardians and masters of Remarks Imams and has been narrated his life and his time spent with the Qur'an and Remarks Imams and Guidance Spent people of his time. And then returned to Hamadan where sir tower called and called Babalasd ,Lived in the past. Jumada I 19, 567 at age 79 when he died in Hamedan in the cellar , sir tower of whose works have been buried in books and Zadalmsafryn Hadi is in 50 volumes. He poems about Khaghani Shervani bin Ahmed Maki is successful. One of his student Ibn al-Hamadani moment that called for Struggle against the Mongols in the year 618 AH and his son have died.

 

 

 

در نگاه بيشتر ببينيد