رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

ابوالقاسم بطحایی علوی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ابوالقاسم بطحایی علوی

ابوالقاسم بطحایی علوی


Loading the player...

اکثر تاریختگاران اتفاق دارند که ابوالقاسم بطحایی را می‌توان سر دودمان علویان همدان می‌توان بشمار آورد. او به همراه گروهی از علویان از طبرستان به همدان مهاجرت کردند، برای علویان همدان شالوده‌ای محکم ریختند. ابن شادی اسدآبادی همدانی که مفصل درباره تاریخ علویان (طبرستان) سخن گفته‌است، نوشته‌است: «جماعتی از علویان طبرستان با سید ابوالقاسم بطحایی علوی (از سادات حسنی) به همدان آمدند و مقام ساختند و املاک خریدند.» محمد بطحایی پس از مهاجرت محیط را در همدان مناسب یافت و به سرعت قدرت و مکنتی برای علویان همدان فراهم نمود و به جبران خساراتی که علویان در حاشیه دریای مازندران از سامانیان (۲۶۱–۳۸۹) و آل‌زیار (۳۱۶–۲۳۴) دیده بودند، پرداخت. علویان طبرستان پس از ۶۴ سال قدرتمندی در ناحیه طبرستان عاقبت‌تار و مار شده و در گوشه و کنار فلات ایران پراکنده گردیدند. اما در همدان اقبال با آنان یار گردید. بطحایی علوی همچنین یکی از اعقاب ابوعبدالله حسین بن اطروش (۲۳۰ – ۳۰۴ هـ.ق) فقیه و مجتهد فقه جعفری بود.

There are many Narrative history, Abolghasem. Alavi can be considered a dynasty of Hamadan Alavian won. He was with a group of Alavian of Tabarestan Hamadan moved to Hamadan Alavian took a solid foundation. Shadi al-Hamadani Asadabadi a detailed history of Ali (Tabarestan) spoke when he said, wrote: "Sayed Abul types Alavian Tabarestan with planning Alawi , Hamedan came into place and the property they bought." Planning the migration of Muhammad and quickly found a suitable environment in Hamedan, power Alavian provided for compensation for the damage to the Rim Alavian Caspian Sea and the Samanids (261-389) and Dynasty - Ziar (316-234) had been paid . Tabarestan Alavian strong after 64 years in the area and Tabarestan, Finally, were destroyed around the Iranian plateau were scattered. eghbal was a partner with them in Hamadan. he is also one of the descendants of Ali ibn Abu Abdullah Hussain Atrvash (230 to 304 AD. AH) was a theologian and priest Jafari jurisprudence.

 

 

 

در نگاه بيشتر ببينيد