جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

آبگرفتگی پاییزی در همدان - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آبگرفتگی پاییزی در همدان

آبگرفتگی پاییزی در همدان


در سومین فصل سال یعنی پاییز، بارش باران و نزول رحمت الهی، امری معمول و متداول است؛ اما آنچه که زیبایی این بارش رحمت الهی را کاهش می دهد و گاهی کام مردم را تلخ می کند عدم آمادگی سطح خیابانها برای این گونه بارش ها است که موجب آبگرفتگی های زیای در جدوال و خیابان ها می شود. عکاس ما به تصویر کشیدن این آبگرفتگی پرداخته است.

In the season of fall that is the third season of year raining is medium and good. But the thing that cause bad think and feeling of people is filling the streets with the surface of streets that cause river water in the street. And our photo taker shows this happening.

{besps}slidshow/abpaiz{/besps}