Skip to Content

آب نخواسته

Loading the player...
آب نخواسته

آب نخواسته یک نمایش چند قسمتی است. که در این نمایش دوست ناشناسی بنام قدرت به منزل حاج احمد می آید ،که حاج احمد قدرت و خانواده اش را اصلا به خاطر نمی آورد و نمی داند در کجا با او برخورد داشته است.از طرفی وجود خانواده قدرت برای حاج احمد و همسرش شوکت بسیار جذاب و جالب است و اتفاقات شیرینی که در ادامه داستان رخ می دهد باعث می شود تا شنودگان داستان را دنبال نمایند.

این نمایش ساعت 21:30 از صدای استانی همدان پخش می شود.

عوامل این برنامه:

تهیه کننده: علی رحمانی

نویسنده:امیر شادکام

کارگردان : سهراب نیک فرجاد

صدابردار: ابراهیم سامعی

بازیگران: مریم والا مقام ،سهراب نیک فرجاد، احمد رضا جلیلوند، بهاره جلیلیان