جهش تولید | پنج‌شنبه، ۱۳ آذر ۱۳۹۹

اتحاد مسلمانان - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اتحاد مسلمانان

اتحاد مسلمانان


Loading the player...

مبارک ان روزی است که تما مدولت های اسلامی با ملت ها با هم باشند همه با هم هم صدا و همه با هم هم مقصد اسلام را در همه جا زنده کنند و و همه ممالک اسلامی رامتحد کنند و دست اجانب را از کشور خود قطع کنند و این معنایی که در ایران تحقق یافته در همه ممالک اسلامی محقق شود و ما می خواهیم همه ممالک اسلامی این ویژگی ها را داشته باشند. واین انقلاب صادر شود به همه ممالک اسلامی و همه مستضعفان حق خود را بگیرند و همه بدانند که حق گرفتنی است. در کجای ممالک اسلامی و غیر اسلامی این گونه است که رئیس جمهور از همین مردم باشد و در جمعیت های مختلف برود و مردم را ارشاد کند بدون اینکه خوفی داشته باشد . در زمان شاه مخلوع اگر شخصی مملکتی می خواست به جایی برود همه گارد و ساواک خیابانها را خلوت می کردند تا او رد شود زیرا از مردم نبود.