جهش تولید | چهارشنبه، ۷ آبان ۱۳۹۹

اتل متل توتوله - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اتل متل توتوله

اتل متل توتوله


Loading the player...

این بازی را می‌توان حتی یک نفره اجرا کرد. به صورتی که پاها را دراز کرده و شعر مخصوص آن خوانده می‌شود و با هر ضرب آهنگ شعر دست روی یک پا می‌رود و در پایان شعر، پایی که شعر روی آن پایان می‌پذیرد به عنوان بازنده انتخاب می‌شود واین کار تا باقی ماندن یک پا ادامه می‌یابد. شعر اتل متل به این صورت است: اتل متل توتوله گاو حسن چه جوره نه شیر داره نه پستون شیرشو بردن هندستون یک زن کردی بستون اسمشو بزار عم‏ قزی دور کلاش قرمزی هاچین و واچین یه... پا... تو... ورچین. هم باز شده" تنبیه می‌کنند.

This game can be run even Solitaire. If you have long legs,and a special poem and read it with every beat song lyrics hand on one leg and is at the end of the poem, the poem end on it making such a foothold as a loser will choose to keep one foot vine will continue. Lyrics to this event: Ethel Motel