سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

اجرای سیاست اقتصاد کم کربن تا پایان برنامه ششم توسعه

رئیس سازمان محیط زیست کشور

اجرای سیاست اقتصاد کم کربن تا پایان برنامه ششم توسعه

اجرای سیاست اقتصاد کم کربن تا پایان برنامه ششم توسعه

 سیاست اقتصاد کم کربن تا پایان برنامه ششم توسعه اجرا میشود. به گزارش خبر گزاری صداو سیما همدان ، رئیس سازمان محیط زیست کشور در بازدید از نیرو گاه خورشیدی خلیج فارس استان همدان گفت :سال گذشته در دولت سیاست اقتصاد کم کربن با هدف کاهش آلودگی هوا ،بهینه سازی انرژی و کاهش انتشار گازهای گل خانه ای در همه استانها دنبال شد که به برنامه ششم توسعه نیز پیوست شده است معصومه ابتکاربا بیان اینکه تابش خورشید و زیرساخت‌هایی که وجود دارد و سرمایه انسانی و نیروی تحصیل کرده در کشور، ایران را به عنوان یکی از فرصت های خوب در عرصه جهانی برای سرمایه گذاری در موضوع انرژیهای تجدید پذیر و انرژی خورشیدی معرفی کرده است افزود :استفاده از نیروگاههای خورشیدی در صرفه جویی و اقتصاد بسیار مهم است و امیدواریم بتوانیم استفاده ازنیرو ی خورشیدی را به خانه ها هم ببریم.