Skip to Content

اجرای موفق طرح حمایت از فرزندان یتیم

معاون توسعه و مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره)

اجرای موفق طرح حمایت از فرزندان یتیم

معاون توسعه و مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان گفت: هم اکنون هیچ یک از یتیمان زیر پوشش این نهاد بدون حامی نیستند و تعدادی از ایتام نیز دارای 2 یا سه حامی هستند.

جمشید محمدی  در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه طرح اکرام طرح حمایت از فرزندان یتیم تحت حمایت امداد است اظهار کرد: در قالب این طرح حامیان با قبول بخشی از هزینه‌های ایتام به صورت ماهیانه به عنوان فرزندان معنوی خود کمکهای ممکن را به این گروه از جامعه هدف ارائه می دهند .
وی ادامه داد: در 9 ماهه سالجاری حامیان اکرام بیش از 72 میلیارد و 847 میلیون ریال و در مدت مشابه سال قبل بیش از 64 میلیارد و 679 میلیون ریال به ایتام زیر پوشش این نهاد کمک کردند.
محمدی با بیان اینکه خیران خیراندیش استان در 9 ماهه امسال بیش از 17 میلیارد و 573 میلیون ریال به مراکز نیکوکاری کمک کردند اظهار کرد: این در حالیست که کمک های خیران در مدت مشابه سال قبل به مراکز نیکوکاری بیش از 14 میلیارد و 582 میلیون ریال بوده است.
وی گفت: تقویت حس همدلی و همکاری در جامعه اسلامی، ترویج سنت حسنه احسان به ایتام، ایجاد زمینه مشارکت افراد خیر و نیکوکار از اهداف اجرای طرح اکرام ایتام و محسنین است.
وی افزود: ایتام جوان و نوجوان از لحاظ تامین جهیزیه، کمک هزینه تحصیلی، پوشاک و هزینه‌های معیشتی به مراتب نیاز بیشتری دارند و کمک های اهدایی بموقع به حساب این افراد واریز می شود .
کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان 48 هزار و 50 خانوار در قالب 90 هزار و 595 نفر را به طور مستقیم زیر پوشش قرار داده است و به 13 هزار و 862 نفر خدمات موردی ارائه می کند.