Skip to Content

اختصاص 456 میلیارد ریال تسهیلات برای ارتقاء تولید وتوسعه اشتغال پایدار در روستاهای همدان

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همدان

اختصاص 456 میلیارد ریال تسهیلات برای ارتقاء تولید وتوسعه اشتغال پایدار در روستاهای همدان

اختصاص 456 میلیارد ریال تسهیلات برای ارتقاء تولید وتوسعه اشتغال پایدار در روستاهای همدان

چهارصدو 56 میلیارد ریال تسهیلات برای ارتقاء تولید و توسعه اشتغال پایدار در روستاهای استان همدان اختصاص یافت. به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، آقای عراقی ، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همدان با اعلام این خبر گفت : این تسهیلات با نرخ 8 درصد در اختیار روستائیان قرار خواهد گرفت و اشتغال 4 هزار و259 نفر را فراهم می کند. به گفته او تسهیلات بخش اشتغال روستائی هدفمند و با هدف افزایش سرمایه های مردم پرداخت می شود. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت : تسهیلات در نظر گرفته شده با تایید توسط وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ، کمیته امداد ، بسیج سازندگی ، پست بانک ، بنیاد شهید ، امور عشایر و راهداری پرداخت می شود.