رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

ادامه آموزش دوخت بلوز زنانه - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

ادامه آموزش دوخت بلوز زنانه

دانلود

-آموزش دوخت بلوز زنانه با الگویی که قسمت جلوی لباس نامنقارن است.
-آموزش نحوه دوخت سجاف