Skip to Content

ادبستان

Loading the player...
ادبستان

 

ادبستان برنامه ایست ادبی که بیشتر به مباحث ادبیات بومی استان همدان می پردازد.این برنامه قسمت های مختلفی دارد ، از جمله بخش مشاهیر ادب استان که مشاهیر ادبی استان همدان را از قرنها قبل تا کنون معرفی می کند.در بخش مثل سرا، کارشناس بومی برنامه، واژه ها، اصطلاحات، کنایه ها، ضرب المثل ها و هرآنچه که به ادبیات استان ارتباط دارد را معرفی می کند و آن ها را شرح و توضیح می دهد.در بخش بهترین گفتار، بهترین نوشتار، کارشناس دیگری برنامه به معرفی صحیخ ترین شیوه نگارش وخواندن زبان فارسی می پردازد وغلطهای مصطلح را بین می کند و به آگاه سازی عموم مردم به فارسی فصیح اهتمام دارد.در بخش نغمه های هگمتانه، در هر برنامه سروده ای از یک شاعر بومی استان ارائه می گردد.

این برنامه هرسه شنبه ساعت 19:05 از رادیو همدان پخش می شود.

تهیه کننده، نویسنده و صدابردار: مجید صناعتی مروت- گوینده: حمید ترابیان- کارشناس: علی اکبر محمودی وثاق- خانم قلی پور