رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

ادوات کشاورزی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ادوات کشاورزی

ادوات کشاورزی


يكي از راههايي كه مي توان از آن طريق محصولات زيادي را از مزارع وباغ ها برداشت كرد بهره گيري از ادوات مختلف كشاورزي مانند تراكتور و شخم زني و... است. كشاورزان مي توانند با بهره گيري ازاين ادوات در مدت زمان كمتر بهره وري بيشتري را داشته باشند و به توسعه و رشد كشوز نيز بيشتر كمك كنند ودرآمد زايي بيشتري را نيز براي خانواده آنها بهمراه دارد .

 

Agriculture technologies

One of the ways we can use it to get a lot of crops from farms is using from agriculture technologies like:tractor ,chambering ground and… Farmers can with using from this things in more low time have better helps and product that cause advance of the ncountry pover and energy and havemor rating money for people.inthis pictures you see some advance instruments.

{gallery}keshavarzi{/gallery}