جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

ارتباط با محل تجمع مردمی - همدان (میدان امام خمینی (ره) - صفحه نمایش تولیدات فضای مجازی

 

 

ارتباط با محل تجمع مردمی - همدان (میدان امام خمینی (ره)

دانلود

ارتباط اینترنتی با سیدمصطفی قاری - گزارشگر معاونت فضای مجازی مرکز همدان در میدان امام خمینی (ره) به مناسبت سالروز راهپیمایی 9 دی