ارتباط زنده با حسینیه امام خمینی (ره) همدان

پخش مستقیم عزاداری مردم همدان در حسینیه امام خمینی (ره) از شبکه همدان

در دهه اول محرم هر شب ، ساعت 20:45