رونق تولید ملی | چهارشنبه، ۳۰ بهمن ۱۳۹۸

آرتیمانی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آرتیمانی

آرتیمانی


Loading the player...

الهی به مستان میخانه ات به عقل آفرینان دیوانه ات به دردی کش لجه کبریا که آمد به شانش فروغ بنما به دردی که عرش است آن را صدف به ساقی کوثر به شاه نجف به نور دل صبح خیزان عشق ز شادی و اندوه گریزان عشق به رندان سرمست آگاه دل که هرگز نرفتند جز راه دل خدایا به جان خراباتیان از این تهمت مستی ام وا رهان به خون خانه ی وحدتم راه ده دل زنده و جان آگاه ده میرزا محمد رضی معروف به میر رضی الدین آرتیمانی از عرفای عصر صفوی است شیخ الاسلام تویسرکان داماد شاه عباس صفوی و پدر ابراهیم ادهم است یکی از معروفترین آثار این شاعر بزرگ ساقی نامه است

Players to the wisdom of God to your pub Mastan crazy about you Shanxi came to light that give the pain cache depth of god Pain that is to make it up to the Quran to the throne of Shah Najaf Crouching in the morning light I love you love, happiness and sadness elusive Only way I know I never went to the drunk RENDAN Oh God I'm drunk Khrabatyan make this accusation escape Blood to the heart of home life and the lives of tens of corporation way Mirza Mohammad Razi famous to Mir Razie dine Artimany from intelligence of Safavy generationsheikol Islam of Tuyserkan, groom of King Abbas Safavi and is father of Ibrahime Atham. one of the famous works of he is Saghinameh.