رونق تولید ملی | شنبه، ۳ اسفند ۱۳۹۸

اردوی راهیان نور دانشجویی

Loading the player...

اردوی راهیان نور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی همدان با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان با فرهنگ جهاد و شهادت برگزار شد.