از حضور تا انتخاب

انتخاب رئیس جمهور یکی از نمادهای مشارکت مردم ایران در امور کشورشان است و حضور مردمي‌، در افزايش‌ قدرت‌ جهاني‌ رئيس‌ جمهور مؤثر است.‌رهبر معظم انقلاب در رابطه می فرمایند:

"برادران‌ و خواهران‌ عزيز! ملت‌ بزرگ‌ ايران‌! شما امتحان‌هاي‌ بسيار خوبي‌ را در اين‌ دوران‌ طولاني‌ داديد؛ امتحان‌ اتحادتان‌، امتحان‌ آگاهيتان‌، امتحان‌ همراهي‌ و همكاري‌تان‌ با مسئولين‌، امتحان‌ حضورتان‌ در صحنه‌هاي‌ گوناگون‌، امروز موضوع‌ انتخابات‌ رياست‌ جمهوري‌ مطرح‌ است‌. شركت‌ در انتخابات‌ يك‌ وظيفه‌ عمومي‌ براي‌ آحاد ملت‌ ايران‌ است‌. رأي‌ شما به‌ كسي‌ كه‌ توفيق‌ پيدا خواهد كرد از طرف‌ شما منتخب‌ شود، در روحيه‌ او، در عملكرد او، در توانايي‌هاي‌ او، در حيثيت‌ جهاني‌ او و در قدرت‌ فعاليت‌ او در داخل‌، چقدر اثر مي‌گذارد! بدانيد كه‌ حضور شما بسيار تعيين‌ كننده‌ است‌. شما كسي‌ را كه‌ تشخيص‌ مي‌دهيد براي‌ تصدّي‌ بالاترين‌ مقام‌ اجرايي‌ كشور و در رأس‌ قوة‌ مجريه‌ كشور مناسب‌ است‌، انتخاب‌ مي‌كنيد. اين‌، همان‌ حضور مردمي‌ است‌ كه‌ هنر بزرگ‌ انقلاب‌ اسلامي‌ بوده‌ است‌ و در اين‌ كشور تا قبل‌ از انقلاب‌ اسلامي‌، در طول‌ تاريخ‌ و در طول‌ قرن‌ها سابقه‌ نداشته‌ است‌."

برنامه از حضور تا انتخاب عنوان برنامه ای است که قرار است در روز 29 اردیبهشت ماه روز انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت زنده و مستقیم از صدای مرکز همدان پخش شود.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کنندگان: محمد جواد هادیان،امیر فتاحی

گزارشگران:حسین طاهری،بهروز سرگزی،مهدی جعفری،معصومه خاقانی،ایلخانی

صدابرداران:ابراهیم سامعی،داود قمرزاده

تاریخ تولید: 1396