از داغ نرگس

این نماهنگ در خصوص ایام فاطمیه در مرکز همدان تهیه شده است

تو رفتی و سروهای عالم در غربت و غم زپا نشستند

از داغ  تو نرگس و شقایق بر هر چه که بود دیده بستند

آیننه و آب در فراقت همچون دل عاشقان شکستند

علی امشب از گریه بی تاب است

علی امشب از گریه بی تاب است

خورشید در سوگ مهتاب است

درد و غم عالم نگونسار

 بر چهره یاس شد پدیدار

ریحانه باغ آفرینش بین در خانه ماند و دیوار

علی امشب از گریه بی تاب است

خورشید در سوگ مهتاب است

ای راضیه مرضیه وحیده

ای فاطمه ای زلال کوثر

ای نسل محمد از تو جاوید ای بی تو هر آن چه است ابتر  

علی امشب از گریه بی تاب است

خورشید در سوگ مهتاب است

 

Loading the player...
سال تولید: 1393
عوامل تولید:

تهیه شده در صدا وسیمای مرکز همدان