جهش تولید | شنبه، ۸ آذر ۱۳۹۹

از داغ یاران - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

از داغ یاران

از داغ یاران


Loading the player...

شیعیان از نو شد ماه محرم با ناله و غم زنید و برسر اندر این ماتم آه و واویلا آمد محرم می رود میدان شبه پیمبر شهزاده اکبر از ظلم عدوان درخون شدغلطان قنداق اصغر از جور کافر خیمه ها سوزان از داغ یاران با ناله وغم زین جور و محنت گشته قیامت با آه و ماتم شد سینه پر غم می گدازد جان باعطر قران گلدسته نی راس شهیدان برنی شدمهمان پر از غم شد نی از این مصیبت

 

 

 

 

Muharram Shiites were again , With groans and grief , Oh come Muharram , The cruelty of the enemies was killed,AKBAR Were dipped in the blood Asghar.s Stock, Oppression of unbelievers Tents on fire Separation Fellowship With sighs and sorrows